ورود به کلاس انلاین قوه قضائیه اذر1400-ویژه اساتید

رشته راه و ساختمان

رشته تاسیسات و کارخانه-برق-مشترک

رشته تاسیسات و کارخانه -مکانیک-مشترک

رشته تاسیسات -مکانیک-تخصصی

رشته کارخانه -ماشین

رشته حسابداری

رشته امور ثبتی