CD های آموزشی

   

برای تهیه ی هر کدام از CD های زیر می توانید به شعبه ی مرکزی مراجعه کرده و خرید خود را انجام دهید.

 

ردیف

عنوان DVD

قیمت (تومان)

1

مستند مهندسی بی نهایت محصول Discoveri channel 

30.000

2

مستند بی نظیر تجربیات ناخوشایند و اشتباهات مهندسی

10.000

3

برج دبی  و فواره های رقصان

5.000

4

مراحل ساخت سد کارون

5.000 

5

 

پروژهای عظیم مهندسی

20.000 

6

ماجراجویی در معماری

 

20.000

7

ابر سازه عمران

 

20.000