پدافند غیرعامل را جدی بگیرید

معاون فنی سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: موضوع پدافند غیرعامل (مبحث 21 مقررات ملی ساختمان) در احداث سازه ها باید از سوی جامعه مهندسی مورد توجه جدی قرار بگیرد. تورج گواهی در همایش سازه امن شهری در نگاه پدافند غیرعامل در قزوین افزود: اگر مهندسین به الزامات مربوط به پدافند غیرعامل توجه کافی نداشته باشند شاهد احداث زیرساخت هایی خواهیم بود که از امنیت لازم برخوردار نبوده و این مساله باعث ایجاد مشکلات زیادی برای کشور می شود. این مسوول با تاکید بر رعایت ضوابط و مقررات مربوط به مبحث 21 مقررات ملی ساختمان از سوی مهندسین و مجریان، گفت: در این مبحث به موضوع پدافند غیرعامل و ایمن سازی سازه ها در برابر آثار ناشی از تهدیدات و هجوم دشمن پرداخته شده است. معاون فنی سازمان پدافند غیرعامل کشور، نقش سازمان مهندسی ساختمان در استان های کشور در پیگیری و اجرای صحیح مبحث 21 مقررات ملی ساختمان را بسیار مهم برشمرد و گفت: در کنار این سازمان، شهرداری ها و ادارات کل راه و شهرسازی نیز در این خصوص مسوولیت دارند. گواهی، تهدیدات دشمنان را به سه بخش سخت، نیمه سخت و نرم تقسیم کرد و گفت: بیشتر تهدیدات سخت و نیمه سخت فضای کالبدی و فیزیکی را مورد خطر قرار می دهند که توجه کافی به مبحث 21 مقررات ملی ساختمان می تواند آسیب پذیری این تهدیدات را کاهش دهد.> وی با اشاره به تهدیداتی که از سوی دشمنان کشورمان را با تهدید مواجه می کند، پدافند غیرعامل را مجموعه اقدامات دفاعی در برابر تهدیدات و اقدامات خصمانه دشمن بدون استفاده از سلاح و از طریق بکارگیری دانش و فناوری دانست گفت: با توجه به تغییر ماهیت جنگ ها و نوین شدن تهدیدات از جمله تهدیدات سایبری یا بیوتروریستی باید با توجه و تقویت پدافندغیرعامل، کشورمان را در برابر تهدیدات و حملاتی از این دست ایمن کنیم. این مسوول، افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری از قبیل تامین آب،برق، انرژی،امنیت، غذا و بهداشت، تسهیل در مدیریت بحران ناشی از جنگ و ارتقای پایداری ملی در برابر تهدیدات و اقدامات نظامی دشمنان را از اهداف و اولویت های مهمی که پدافند غیرعامل آنها را دنبال می کند، یاد کرد. گواهی با بیان اینکه در حال حاضر 13 استان کشور در بحث پدافند غیرعامل در ردیف استان های حیاتی قرار گرفته اند، از قزوین به عنوان یکی از آنها نام برد و در پایان افزود: قزوین بدلیل نزدیکی به مرکز کشور، برخورداری از ظرفیت استقرار زیرساخت ها، وجود شریان های اصلی ارتباطی با 13 استان شمال و شمال غربی کشور و پوشش دهی جمعیتی در حدود 32 میلیون نفر در این ردیف قرار گرفته است. در ادامه این همایش، اعضای مهندسین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین با ضوابط و معیارهای فنی پدافند غیرعامل و اهمیت آن در سازه ها بیشتر آشنا شدند. گفتنی است، در این همایش تفاهم نامه سه جانبه مبحث 21 مقررات ملی ساختمان با موضوع رعایت اصول پدافند غیرعامل میان سازمان پدافند غیرعامل کشور، اداره کل پدافند غیرعامل استانداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین منعقد شد.