نسل جدید رویه های بتن غلتکی

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در استان تهران همزمان با برگزاری اولین سمینار ملی رویه های بتن غلتکی با اشاره به مزیت های  کلیک کنید