فراخوان ارسال مقاله به همایش ملی اقلیم

فراخوان ارسال مقاله به همايش ملي اقليم ، ساختمان و بهينه سازي مصرف انرژي

 

سومین همایش ملی اقلیم ، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی با رویکرد توسعه پایدار به منظور محقق نمودن الزامات زیست محیطی در تولید ساختمان ، کاهش مصرف انرژی و آلاینده های زیست محیطی ، استفاده از فناوری های نوین جهت تولید ساختمان های سبز ومتناسب سازی اقلیم در فرایند طراحی وساخت وساز در اردیبهشت ماه 94 با مشارکت و همکاری گسترده سازمان ها و دستگاه های مرتبط با ساخت و ساز و انرژی و دانشگاه ها برگزار می گردد. این همایش با محورهای مرتبط با مبحث اقلیم ، انرژی ، محیط زیست ، انرژی های تجدید پذیر ، اقتصاد ، فن آوری و فرهنگ در حوزه ساخت و ساز به عنوان یک رویداد علمی وکاربردی ، گامی در جهت رسیدن به اهداف قانون اصلاح الگوی مصرف وهمچنین مقررات ملی ساختمان خواهد بود .

پژوهشگران رشته های عمران ، معماری ، برق و مکانیک برای ارسال مقاله به سومین همایش ملی اقلیم ، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی تا بیستم فروردین 94 فرصت دارند .