پذیرفته شدگان آزمون کارشناس رسمی 96 اندیشه رسای شریف

کسب موفقیت در آزمون کارشناس رسمی (قوه قضائیه) 1396 را خدمت شما مهندسین عزیر تبریک گفته و آرزوی توفیقات بیشتر را از درگاه خداوند منان برای شما خواستاریم.

 

جناب مهندس حقیقی - رشته برق، ماشین و کارخانجات

جناب مهندس شیرمحمدلو- رشته برق، ماشین و کاخانجات

جناب مهندس  ضیائی- رشته امور ثبتی

جناب مهندس جعفری- رشته امور ثبتی

 

جهت مشاهده کارنامه ها به کانال موسسه اندیشه شریف به آدرس arsharif@ مراجعه نمایید.