برنامه دوره های کاربردی - تخصصی تأسیسات مکانیکی ساختمان

انتخاب عنوان طول دوره شهریه (تومان) شهریه(با تخفیف) روزها و ساعات برگزاری تاریخ برگزاری
دوره آموزشی طراحی استخر،سونا و جکوزی 24 290,000 10 کدC: چهارشنبه (22-14) پنج شنبه و جمعه (17-9) صادقیه
96/04/14
نقشه کشي تاسیسات HVAC 30 290,000 10 کدA : شنبه و دوشنبه (21-17)
کدC: پنج شنبه و جمعه (21-12)
صادقیه
96/04/17
23،22 مرداد
طراحی HVAC 35 420,000 10 کدB : شنبه و دوشنبه (21-17)
کدC: یکشنبه و سه شنبه (21-17)
صادقیه
96/04/24
96/04/18
نرم افزار CARRIER 24 260,000 10 کدB : دوشنبه و چهارشنبه (21-17)
کدC: پنج شنبه و جمعه (21-17)
صادقیه
96/04/24
96/04/29
تحلیل تنش با ANSYS مقدماتی 40 390,000 10 کد A: شنبه و دوشنبه(21-17)
کد C: پنجشنبه(21-17) و جمعه
(09-13)
صادقیه
96/04/10
96/04/22
تحلیل تنش با ANSYS پیشرفته 30 300,000 10 کد B: یکشنبه و سه شنبه(21-17)
کد C: پنجشنبه(21-17) و جمعه
(09-13)
صادقیه
96/04/11
96/04/22
تحلیل سیالاتی با FLUENT 30 290,000 10 کد B: یکشنبه و سه شنبه(21-17)
کد C: پنجشنبه(21-17) و جمعه
(09-13)
صادقیه
96/04/11
96/04/22
آشنایی با انواع چیلرها و برجها 16 290,000 10 کد A: شنبه و دوشنبه(21-17)
کد C: پنجشنبه(21-17) و جمعه
(09-13)
صادقیه
96/04/10
96/04/22
آشنایی با الکترو پمپ های سانتریوفوژ 16 290,000 10 کد A: شنبه و دوشنبه(21-17)
کد C: پنجشنبه(21-17) و جمعه
(09-13)
صادقیه
96/04/10
96/04/22
آشنایی با سیسنم های پنوماتیک)انواع کمپرسورهای تامین هوای فشرده و سیستمهای تامین هوای فشرده( 8 95,000 10 کد B: یکشنبه و سه شنبه(21-17)
کد C: پنجشنبه(21-17) و جمعه
(09-13)
صادقیه
96/04/11
96/04/22
آشنایی با طراحی سیستم تولید بخار و بخاررسانی 24 250,000 10 کد B: یکشنبه و سه شنبه(21-17)
کد C: پنجشنبه(21-17) و جمعه
(09-13)
صادقیه
96/04/11
96/04/22