برنامه دوره های کاربردی - تخصصی تأسیسات مکانیکی ساختمان

انتخاب عنوان طول دوره شهریه (تومان) شهریه(با تخفیف) روزها و ساعات برگزاری تاریخ برگزاری
دوره آموزشی طراحی استخر،سونا و جکوزی 24 290,000 کد A: چهارشنبه (22-14) پنج شنبه و جمعه (17-9) متعاقبا اعلام خواهد شد
نقشه کشي تاسیسات HVAC 30 290,000 کد A: شنبه و دوشنبه (21-17)
کد B: پنج شنبه و جمعه (21-12)
متعاقبا اعلام خواهد شد
طراحی HVAC 35 420,000 کد B: شنبه و دوشنبه (21-17)
کد B: یکشنبه و سه شنبه (21-17)
متعاقبا اعلام خواهد شد
نرم افزار CARRIER 24 260,000 کد B: دوشنبه و چهارشنبه (21-17)
کد B: پنج شنبه و جمعه (21-17)
متعاقبا اعلام خواهد شد
تحلیل تنش با ANSYS مقدماتی 40 390,000 کد A: شنبه و دوشنبه(21-17)
کد B: پنجشنبه(21-17) و جمعه
(09-13)
متعاقبا اعلام خواهد شد
تحلیل تنش با ANSYS پیشرفته 30 300,000 کد B: یکشنبه و سه شنبه(21-17)
کد B: پنجشنبه(21-17) و جمعه
(09-13)
متعاقبا اعلام خواهد شد
تحلیل سیالاتی با FLUENT 30 290,000 کد B: یکشنبه و سه شنبه(21-17)
کد B: پنجشنبه(21-17) و جمعه
(09-13)
متعاقبا اعلام خواهد شد
آشنایی با انواع چیلرها و برجها 16 290,000 کد A: شنبه و دوشنبه(21-17)
کد B: پنجشنبه(21-17) و جمعه
(09-13)
متعاقبا اعلام خواهد شد
آشنایی با الکترو پمپ های سانتریوفوژ 16 290,000 کد A: شنبه و دوشنبه(21-17)
کد B: پنجشنبه(21-17) و جمعه
(09-13)
متعاقبا اعلام خواهد شد
آشنایی با سیسنم های پنوماتیک)انواع کمپرسورهای تامین هوای فشرده و سیستمهای تامین هوای فشرده( 8 95,000 کد B: یکشنبه و سه شنبه(21-17)
کد B: پنجشنبه(21-17) و جمعه
(09-13)
متعاقبا اعلام خواهد شد
آشنایی با طراحی سیستم تولید بخار و بخاررسانی 24 250,000 کد B: یکشنبه و سه شنبه(21-17)
کد B: پنجشنبه(21-17) و جمعه
(09-13)
متعاقبا اعلام خواهد شد