اخبار کارشناس رسمی دادگستری

آزمون کارشناسی رسمی، معمولاً ازمنابع علمی و تجربی چند رشته دانشگاهی مطرح میشه، آزمون جزوه بسته می باشد جهت مشاهده بودجه بندی سوالات کلیک نمایید ادامه ...
  ضمن عرض تبریک به مجازشدگان در آزمون کارشناسی رسمی قوه قضائیه سال 1398 و آرزوی موفقیت در مراحل بعدی این آزمون، اسامی برخی از پذیرفته شدگان به شرح زیر می باشد:   راه و ساختمان: ایرج رحمانی-حس ادامه ...
ضمن عرض تبریک به مجازشدگان در آزمون کارشناسی رسمی قوه قضائیه سال 1396 و آرزوی موفقیت در مراحل بعدی این آزمون، اسامی برخی از پذیرفته شدگان به شرح زیر می باشد:     اسامی برخی از مجازشدگان آزمون کار ادامه ...
ضمن عرض تبریک به مجازشدگان در آزمون کارشناسی رسمی دادگستری سال 95 و آرزوی موفقیت در مراحل بعدی این آزمون، اسامی برخی از پذیرفته شدگان به شرح زیر است:       کارنامه برخی از مجازشدگان آزمو ادامه ...
در اجراي ماده 29 قانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381/1/18 مجلس شوراي اسلامي، تعرفه مربوط به تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري، مصوب 1389/12/8و اصلاحيه آن به شرح مواد آتي اصلاح مي‌شود: ;کلیک کنید ادامه ...
اخبار ثبت نام  اطلاعات آزمون  رشته های آزمون  تعداد مورد نیاز رشته ها ادامه ...
ماده 1) كانون های كارشناسان رسمی دادگستری در مراكز استانها كه مطابق اين قانون تشكيل میگردند به عنوان «كانون استان» شناخته می شوند و دارای شخصيت حقوقیکلیک کنید  ادامه ...
  شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری   جهت مشاهده نتایج آزمون 1390/07/08 کلیک نمایید   ادامه ...
1) اصل فيش واريزي 2)‌ فرم تكميل شده گزينش به طور دقيق و خوانا PDF 3) تصوير برابر با اصل مدرك تحصيلي 4) تصوير برابر با اصل كارت پايان خدمت يا معافيت دائم (براي آقايان) 5) تصوير كارت ملي 6) تصوير برگ ا ادامه ...