امکانات

امکانات موسسه

  • فضای آموزشی مورد نیاز در مناطق مختلف تهران از جمله سیدخندان، دانشکده علوم خواجه نصیر، و غرب تهران فلکه دوم صادقیه

  • امکانات سخت افزاری مورد نیاز

  • تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی

  • فضای آموزشی سایت کامپیوتر برای آموزش و کار با نرم افزارها

  • امکان تهیه کتابهای مربوط به مباحث از انتشارات موسسه

  • ارائه جزوات رایگان در طول دوره آموزشی

  • عرضه آخرین کتب و لوح های فشرده به منظور رفاه مهندسین و متخصصین رشته های فنی و مهندسی

  • ارائه جزوات کتب و لوح های فشرده ی آموزشی مورد نیاز 

  • تصاویری از محل برگزاری دوره در شعبه مرکزی صادقیه

 

 

 

  • تصاویری از محل برگزاری دوره در دانشکده علوم خواجه نصیر