آموزش سازمان ها

آموزش سازمان ها

با توجه به کیفیت مطلوب برگزاری دوره های آموزشی در موسسه اندیشه رسای شریف بسیاری از سازمان ها و ارگان های دولتی و خصوصی از خدمات علمی آموزشی این مرکز بهره برده و با اجرای آموزش های اختصاصی در محل سازمان و یا اعزام افراد به دوره های دایر در این مرکز در جهت ارتقای سطح دانش فنی و تجربی پرسنل گام های بزرگی برداشته شده است. که از جمله سازمانها و ارگانهای زیر می توان نام برد:

کانون مهندسین ساختمان شهرستان کرج- کانون مهندسین ساختمان شهرستان ملارد- کانون مهندسین ساختمان شهرستان پاکدشت- شرکت ایران خودرو- شرکت سهامی برق منطقه ای تهران- سازمان زمین و مسکن- راه آهن شهری تهران (مترو)- شرکت توانیر- راه آهن جمهوری اسلامی ایران- شرکت ملی گاز- شرکتهای متعدد پیمانکاری و مهندسین مشاور برخی از دفاتر نظام مهندسی ساختمان استانها.

 بر همین اساس موسسه اندیشه رسای شریف با بهره گیری از تجربه بیش از یک دهه خود آمادگی دارد نیازهای آموزش تخصصی سازمان ها و ارگان های مختلف کشور را با بالاترین کیفیت ممکن برگزار نماید.

 که در همین راستا خدمات آموزشی جهت سازمان ها با ویژگی های ذیل ارائه می گردد:

  1. استفاده از مجربترین اساتید

  2. تعریف دوره های خاص سازمان و تدوین سر فصل های آموزشی مورد نیاز سازمان براساس نیازهای اجرایی سازمان

  3. امکان برگزاری دوره ها در محل سازمان یا در محل موسسه

  4. امکان ارائه تخفیف مناسب برای ثبت نام های گروهی

  5. برگزاری دوره ها در ساعات و روزهای مورد توافق

  6. ارائه جزوات کتب و لوح های فشرده ی آموزشی مورد نیاز

 دریافت اطلاعات بیشتر