رزومه

 

سوابق خدمات ارائه شده در طی 23 سال ( از 1379 تا کنون) 

 

 • تحت پوشش قرار دادن بیش از 85000 نفر از جامعه مهندسی کشور تا کنون

 • برگزاری دوره های مختلف با همکاری مراکز دولتی و خصوصی و حضور پرسنل مراکز در دوره ها، مانند کانون مهندسین ساختمان شهرستان کرج - کانون مهندسین ساختمان شهرستان ملارد - کانون مهندسین ساختمان شهرستان پاکدشت - شرکت ایران خودرو - شرکت سهامی برق منطقه ای تهران - سازمان زمین و مسکن - راه آهن شهری تهران (مترو) - شرکت توانیر - راه آهن جمهوری اسلامی ایران - شرکت ملی گاز شرکت های متعدد پیمانکاری و مهندسین مشاور برخی از دفاتر نظام مهندسی ساختمان استانها.

 • برگزاری سمینارهای تخصصی

 • برگزاری دوره های آموزشی ، تمدید و پروانه اشتغال به کار مهندسی

 • ایجاد فروشگاه تخصصی کتاب و نرم افزار در حوزه های مختلف

 • اولین مرکز برگزار کننده دوره های ویژه آمادگی آزمون نظام مهندسی و کارشناس رسمی از سال 1379 تاکنون بابیشترین آمار قبولی

 • برگزاری آزمون های آزمایشی

 • ارائه کننده دوره های کاربردی - تخصصی مهندسی عمران از سال 1379 تاکنون

 • ارائه کننده دوره های کاربردی - تخصصی نفت ، گاز و پتروشیمی از سال 1379 تاکنون

 • ارائه کننده دوره های کاربردی - تخصصی صنعت برق از سال 1385 تاکنون

 • ارائه کننده دوره های کاربردی - تخصصی تاسیسات مکانیکی ساختمان از سال 1385 تاکنون

 • ارائه کننده دوره های کاربردی - تخصصی مدیریت ، برنامه ریزی و قراردادها از سال 1387 تاکنون