نتایج آزمون نظام مهندسی

اراده قابل تقدیر شما مهندس گرامی و اعتمادتان به مجموعه اندیشه رسای شریف موفقیت تان را رقم زد.                                   ادامه ...
مهندسینی که با عزم راسخ و اعتماد به موسسه اندیشه شریف توانستید در آزمون نظام مهندسی بهمن 97 پذیرفته شوید.   قبولی شما مایه افتخار ماست.     اسامی برخی از پذیرفته شدگان ادامه ...
برای مشاهده نتایج آزمون نظام مهندسی بهمن 97 بر روی لینک زیر کلیلک کنید.   نتایج پایه 3 بهمن 97     برای مشاهده نتایج آزمون نظام مهندسی (طراحی معماری)-بهمن 97 بر روی لینک زیر کلیلک کن ادامه ...
مهندسینی که با عزم راسخ و اعتماد به موسسه اندیشه شریف توانستید در آزمون نظام مهندسی اردیبهشت 97 پذیرفته شوید.   قبولی شما مایه افتخار ماست.           & ادامه ...
مهندسینی که با عزم راسخ و اعتماد به مؤسسه اندیشه شریف توانستید در آزمون نظام مهندسی مهر 96 پذیرفته شوید            قبولی شما مایه افتخار ماست.   ادامه ...
برای مشاهده نتایج آزمون معماری طراحی پایه 3 اسفند 95 بر روی لینک زیر کلیک کنید:   نتایج معماری طراحی اسفند 95 ادامه ...
مهندسینی که با عزم راسخ و اعتماد به مؤسسه اندیشه شریف توانستید در آزمون نظام مهندسی اسفند 95 پذیرفته شوید            قبولی شما مایه افتخار ماست.   تقو ادامه ...
جهت مشاهده نتایج آزمون معماری طراحی شهریور 95 اینجا کلیک کنید. ادامه ...
  مهندسینی که با عزم راسخ و اعتماد به مؤسسه اندیشه شریف توانستید در آزمون پایه 3 شهریور 95 پذیرفته شوید            قبولی شما مایه افتخار ماست.   ادامه ...
برای مشاهده نتایج آزمون نظام مهندسی شهریور 95 بر روی لینک زیر کلیلک کنید.   نتایج پایه 3 شهریور 95 ادامه ...