نتایج آزمون نظام مهندسی

اراده قابل تقدیر شما مهندس گرامی و اعتمادتان به مجموعه اندیشه رسای شریف موفقیت تان را رقم زد.                                   ادامه ...
قبولی ها موسسه از سال 1379 تاکنون                  برخی قبول شدگان اندیشه رسای شریف -مهر99 جواد علی پور ایمان ایزدی ادامه ...
اراده قابل تقدیر شما مهندس گرامی و اعتمادتان به مجموعه اندیشه رسای شریف موفقیت تان را رقم زد.                                   ادامه ...
مهندسینی که با عزم راسخ و اعتماد به موسسه اندیشه شریف توانستید در آزمون نظام مهندسی بهمن 97 پذیرفته شوید.   قبولی شما مایه افتخار ماست.     اسامی برخی از پذیرفته شدگان ادامه ...
مهندسینی که با عزم راسخ و اعتماد به موسسه اندیشه شریف توانستید در آزمون نظام مهندسی اردیبهشت 97 پذیرفته شوید.   قبولی شما مایه افتخار ماست.           & ادامه ...
مهندسینی که با عزم راسخ و اعتماد به مؤسسه اندیشه شریف توانستید در آزمون نظام مهندسی مهر 96 پذیرفته شوید            قبولی شما مایه افتخار ماست.   ادامه ...
مهندسینی که با عزم راسخ و اعتماد به مؤسسه اندیشه شریف توانستید در آزمون نظام مهندسی اسفند 95 پذیرفته شوید            قبولی شما مایه افتخار ماست.   تقو ادامه ...
  مهندسینی که با عزم راسخ و اعتماد به مؤسسه اندیشه شریف توانستید در آزمون پایه 3 شهریور 95 پذیرفته شوید            قبولی شما مایه افتخار ماست.   ادامه ...
اسامی قبول شدگان کارشناس رسمی نقشه برداری رضا امیر بیگی احسان احمدی اسامی قبول شدگان کارشناس رسمی برق،ماشین،تأسیسات کارخانجات حشمت الله نوروزی محمود پارسا هومن جدیدی فرهاد حسینی بلوچی م ادامه ...
آمار قبولشدگان  سازمان نظام مهندسی سال 1389  اسامی پذیرفته شدگان در آزمون اخذ پروانه اشتغال به کارسال 1389(شرکت کننده در دوره های موسسه ) ادامه ...