نتایج آزمون نظام مهندسی

اسامی برخی از پذیرفته شدگان موسسه اندیشه شریف در آزمون نظام مهندسی پایه 3 دی1401   علی قلی پور هادی رضایی الهه اقا جانی معصومه رضوانی ابراهیم ادامه ...
مسعود بشیری گودرزی سیدحمید پنج تنی فتاح تجلی محسن جورابلو سیدامیرحسین حسینی فرشاد حیدری نوری محمود خرمی سعید دارابی وحید ذالنونی امین زاهدی بهرام شیرزاد قلعه رودخانی هادی صا ادامه ...
اسامی برخی از پذیرفته شدگان موسسه اندیشه شریف در آزمون نظام مهندسی پایه 3 اردیبهشت 1402     سعید مشکین محمد مطلبی سپهر امیررضا ناصری فاطمه اقتصادی سیما بابازاده شیروان حمید بهمن آبادی امی ادامه ...
زهرا صفری مهستا پهلوان  محسن پودینه  علی امیدیان علیرضا علیدایی مجی ادامه ...
اسامی برخی از پذیرفته شدگان موسسه اندیشه شریف در آزمون نظام مهندسی پایه 3 شهریور 1401:                                ادامه ...
اراده قابل تقدیر شما مهندس گرامی و اعتمادتان به مجموعه اندیشه رسای شریف موفقیت تان را رقم زد.                                   ادامه ...
قبولی ها موسسه از سال 1379 تاکنون                  برخی قبول شدگان اندیشه رسای شریف -مهر99 جواد علی پور ایمان ایزدی ادامه ...
قبول شدگان آزمون نظام مهندسی مرداد 94 علی دریائی سیامک یلتقیان علی غفوری خشایار دوستار مجید عزیز محمدی لیلا پیروزنژاد محمد اسدی یاشا قاضیانی محسن سلیمی امین کریمی ابوذر پیرا ادامه ...
اراده قابل تقدیر شما مهندس گرامی و اعتمادتان به مجموعه اندیشه رسای شریف موفقیت تان را رقم زد.                                   ادامه ...
مهندسینی که با عزم راسخ و اعتماد به موسسه اندیشه شریف توانستید در آزمون نظام مهندسی بهمن 97 پذیرفته شوید.   قبولی شما مایه افتخار ماست.     اسامی برخی از پذیرفته شدگان ادامه ...