نتایج آزمون نظام مهندسی

                 برخی قبول شدگان اندیشه رسای شریف -مهر99 جواد علی پور ایمان ایزدی مهدی هاشمی شقایق یاس ادامه ...
اراده قابل تقدیر شما مهندس گرامی و اعتمادتان به مجموعه اندیشه رسای شریف موفقیت تان را رقم زد.                                   ادامه ...
مهندسینی که با عزم راسخ و اعتماد به موسسه اندیشه شریف توانستید در آزمون نظام مهندسی بهمن 97 پذیرفته شوید.   قبولی شما مایه افتخار ماست.     اسامی برخی از پذیرفته شدگان ادامه ...
برای مشاهده نتایج آزمون نظام مهندسی مهر99 بر روی لینک زیر کلیلک کنید.   نتایج پایه 3 مهر 99   ادامه ...
مهندسینی که با عزم راسخ و اعتماد به موسسه اندیشه شریف توانستید در آزمون نظام مهندسی اردیبهشت 97 پذیرفته شوید.   قبولی شما مایه افتخار ماست.           & ادامه ...
مهندسینی که با عزم راسخ و اعتماد به مؤسسه اندیشه شریف توانستید در آزمون نظام مهندسی مهر 96 پذیرفته شوید            قبولی شما مایه افتخار ماست.   ادامه ...
برای مشاهده نتایج آزمون معماری طراحی پایه 3 اسفند 95 بر روی لینک زیر کلیک کنید:   نتایج معماری طراحی اسفند 95 ادامه ...
مهندسینی که با عزم راسخ و اعتماد به مؤسسه اندیشه شریف توانستید در آزمون نظام مهندسی اسفند 95 پذیرفته شوید            قبولی شما مایه افتخار ماست.   تقو ادامه ...
جهت مشاهده نتایج آزمون معماری طراحی شهریور 95 اینجا کلیک کنید. ادامه ...
  مهندسینی که با عزم راسخ و اعتماد به مؤسسه اندیشه شریف توانستید در آزمون پایه 3 شهریور 95 پذیرفته شوید            قبولی شما مایه افتخار ماست.   ادامه ...