نتایج آزمون نظام مهندسی

اسامی برخی از پذیرفته شدگان موسسه اندیشه شریف در آزمون نظام مهندسی طراحی معماری پایه 3 آذرماه 1402     راضیه اسماعیلی  سپیده رصصیان  ادامه ...
اسامی برخی از پذیرفته شدگان موسسه اندیشه شریف در آزمون نظام مهندسی پایه 3 دی1401   علی قلی پور هادی رضایی الهه اقا جانی معصومه رضوانی ابراهیم ادامه ...
اسامی برخی از پذیرفته شدگان موسسه اندیشه شریف در آزمون نظام مهندسی پایه 3 مهرماه 1402     پروین آسترکی امیرحسین نعمت الهی عماد کبودوند عادله مح ادامه ...
مسعود بشیری گودرزی سیدحمید پنج تنی فتاح تجلی محسن جورابلو سیدامیرحسین حسینی فرشاد حیدری نوری محمود خرمی سعید دارابی وحید ذالنونی امین زاهدی بهرام شیرزاد قلعه رودخانی هادی صا ادامه ...
اسامی برخی از پذیرفته شدگان موسسه اندیشه شریف در آزمون نظام مهندسی پایه 3 اردیبهشت 1402   محمد مطلبی سپهر سعید مشکین امیررضا ناصری ادامه ...
زهرا صفری مهستا پهلوان  محسن پودینه  علی امیدیان علیرضا علیدایی مجی ادامه ...
اسامی برخی از پذیرفته شدگان موسسه اندیشه شریف در آزمون نظام مهندسی پایه 3 شهریور 1401:                                ادامه ...
اسامی برخی پذیرفته شده گان مرداد1400     اسامی برخی پذیرفته شده گان مرداد1400   منصور محمود پناه ادامه ...
قبولی ها موسسه از سال 1379 تاکنون                  برخی قبول شدگان اندیشه رسای شریف -مهر99 جواد علی پور ایمان ایزدی ادامه ...
قبول شدگان آزمون نظام مهندسی مرداد 94 علی دریائی سیامک یلتقیان علی غفوری خشایار دوستار مجید عزیز محمدی لیلا پیروزنژاد محمد اسدی یاشا قاضیانی محسن سلیمی امین کریمی ابوذر پیرا ادامه ...