اسامی پذیرفته شدگان موسسه اندیشه شریف در آزمون نظام مهندسی پایه 3 دی ماه 1401

زهرا صفری

مهستا پهلوان 

محسن پودینه 

علی امیدیان

علیرضا علیدایی

مجید اسماعیل نژاد 

مجتبی صفری 

علی درویشی

 جواد شرافتی

صادق باقری

جواد علیزاده 

سعید  قدیمی 

معصومه مختارزاده

هادی اژدری 

یاسر صادقی 

هادی علیزاده 

میلاد بردبار 

حسین محمدی 

مرضیه بارانی 

هادی چمنی 

میلاد علی باریانی 

سجاد رمضانی

سارا چراغ

سعید شیرزادی 

زهرا  اسکندری 

مریم جمالی 

شعله آقاسی پور

حاتم صادق 

صبا وکیلی 

میثم زمانی 

ناصر طالبی پور 

صادق طاهری 

الهه سادات طاهرین 

امیر مولوی فرد

زهرا آقاجانی 

زهرا کمالی 

میثم درخشنده 

ناهید زارع 

احسان  ایرانلو

رامین محمد پور 

مهدیه علی اکبرلو

مهسا جلیلی 

شیدا محقق 

اسمعیل محمدی 

علی کیانی زادگان 

نبی اله اسلامی زاده 

مرتضی راستیان 

امیر میری 

امیر محمد کوماسی 

سحر مولایی 

علی سرافی 

مهدی علمشاهی

مهدی مفید 

سمانه گل محمدی 

امیر شیخانیان پور

فروغ ادبیان 

وحید محمدی 

محمد تقی جعفری 

علی دستچردی 

مهرداد محققی 

الهه علی آقاجانی 

هادی رضایی

علی قای پور

لیلا گلی 

عباس رجبی 

سمانه گل محمدی 

رضا دباغی 

معصومه رضوانی 

ابراهیم جوانمرد