قبولی های آزمون کارشناس رسمی

  اسامی پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی رسمی دی ماه سال 1402     رشته تاسیسات ساختمانی  مجتبی منصوری  علیرضا عبادی   ادامه ...
اسامی پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی رسمی مرکز وکلا- قوه قضاییه سال 1402         رشته تاسیسات ساختمانی  مجتبی منصوری    ادامه ...
اسامی قبول شدگان کارشناس رسمی نقشه برداری رضا امیر بیگی احسان احمدی اسامی قبول شدگان کارشناس رسمی برق،ماشین،تأسیسات کارخانجات حشمت الله نوروزی محمود پارسا هومن جدیدی فرهاد حسینی بلوچی م ادامه ...
        اسامی برخی از مجازشدگان آزمون کتبی کارشناسی رسمی قوه قضائیه سال 99   جناب مهندس کامران سالارکیا - رشته برق، ماشین و کارخانجات جناب مهندس مهدی محمد ادامه ...
اسامی پذیرفته شدگان  مصاحبه آزمون کارشناسی رسمی قوه قضائیه سال99   تاسیسات ساختمانی محمد عزیزی نیا سعید وحیدی ادامه ...
اسامی پذیرفته شدگان  مصاحبه آزمون کارشناسی رسمی قوه قضائیه سال99   راه و ساختمان: اکبر توفیقی هادی خدا دوستی علی حسینی محمد حسین حکیمی ادامه ...
اسامی پذیرفته شدگان  مصاحبه آزمون کارشناسی رسمی دادگستری سال1400     نقشه برداری: مسعود فرمان     کارخانجات: سعید خدایی ادامه ...