اسامی برخی از پذیرفته شدگان مصاحبه آزمون کارشناسی رسمی قوه قضائیه سال99-اندیشه شریف

اسامی پذیرفته شدگان  مصاحبه آزمون کارشناسی رسمی قوه قضائیه سال99-اندیشه شریف

معماری داخلی

هادی پور علی

محسن شهبازی

آسیه صابری

فرزانه معتقدی

نفیسه یزدانی

خلیل کوچکی

مجتبی میکائیل زاده

محمد صالحی

 

 

امور ثبتی

مهندس پدرام احمدی

مهدی لطیفی

رضا پور ذکریا

دانا قادری

عارفه صادق زاده

محسن قتالی

مهشاد خوشجام

کامبیز جلیله وند

محمد سلیمی کیا

محمد کریمی

محمد پاردسویی

فرزاد مرادی

مینا محمد زاده

باقر آقا جانی پور

حمید رضا رحیمی

ابراهیم پنجش

روشنک مرادی

محمد سعید ژرفا

ابوالفضل کاظمی

علی خسروی

فرهاد بهزاد نیا

محسن محمودیه

فاطمه سریان

علی شاهرودی

علیرضا تمیزکار

منوچهر شریفی

محسن ملکی

 

 

راه و ساختمان

بهنام برجی خانی

محسن شهبازی

محمد حسن زاده

ابوالفضل زمانی

آسیه نعیمی

رضا بخشی پور

محمد اسدی

علیرضا آرسته

سهیل احمدی

هادی پور علی

محمد رحمانی

مسعود گورکانی

یحیی اورک

خلیل کوچکی

نفیسه یزدانی

مجتبی میکائیل زاده

محمد عزیزی نیا

کاوه کامیاب

محمد حسین زاده

ابوالفضل محمد خانی

علی کسنوی

فتانه مجرد

کامران سالار کیا

مهدی آقا یاری

مهدی جعفریان

محسن قتالی

رضا بوجار نژاد

بهنام ذوالفقاری

محمد بنا زاده

روناک حسینی

علی نور صالحی