اسامی پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی رسمی مرکز وکلا - قوه قضاییه سال 1402

اسامی پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی رسمی مرکز وکلا- قوه قضاییه سال 1402

 

 

 

 

رشته تاسیسات ساختمانی 

مجتبی منصوری   
   
   

 

رشته راه و ساختمان 

جعفر قمی اویلی سجاد مومن پور 
حسین ابراهیمی  مهر  امید رزنگانی
سهراب نوری مهرداد استوی
رضا قاهانی  امید اسلامی 
مرتضی گودرزی احمد میر باقری
سجاد تقی پور  

 

رشته برق و ماشین آلات کارخانه 

رضا ساده  سید سعید موسوی
اسماعیل محمدی درویش وند معین پور محمدی
محمود صدریان  قاسم محمد حنیفه 
رضا خاکپور  

 

 

امور ثبتی و نقشه برداری 

محمد نوری  سحر سلطانی 
غلام حسین آقایی ولی خواجوی 
رضا خاکپور  محسن رضایی
اسماعیل محمدی  مجتبی صدری 
امید جاوری