اسامی مجازشدگان آزمون کارشناسی رسمی قوه قضائیه سال99-اندیشه شریف

ضمن عرض تبریک به مجازشدگان در آزمون کارشناسی رسمی قوه قضائیه سال 1396 و آرزوی موفقیت در مراحل بعدی این آزمون، اسامی برخی از پذیرفته شدگان به شرح زیر می باشد:

 

 

اسامی برخی از مجازشدگان آزمون کارشناسی رسمی قوه قضائیه سال 99

 

جناب مهندس کامران سالارکیا - رشته برق، ماشین و کارخانجات

جناب مهندس مهدی محمد تاش - رشته برق، ماشین و کارخانجات

جناب مهندس داوود عطاالهی- رشته برق، ماشین و کارخانجات

جناب مهندس مهران ترابی- رشته برق، ماشین و کارخانجات

جناب مهندس محمد علی رئیسی- رشته برق، ماشین و کارخانجات

جناب مهندس عباس نیکوکار- رشته برق، ماشین و کارخانجات

جناب مهندس علی رضا خسروانی- رشته برق، ماشین و کارخانجات

جناب مهندس یحیی رمضانی- رشته برق، ماشین و کارخانجات

جناب مهندس میثم صادقی - رشته برق، ماشین و کارخانجات

جناب مهندس هادی مرادی - رشته برق، ماشین و کارخانجات

جناب مهندس پرویز صادقی - رشته برق، ماشین و کارخانجات

جناب مهندس بهنام برجی خانی- رشته راه و ساختمان

جناب مهندس مهدی جعفریان- رشته راه و ساختمان

جناب مهندس محمد رودبارانی- رشته راه و ساختمان

جناب مهندس مهدی جاجرمی- رشته راه و ساختمان

جناب مهندس هیرش خانزادی- رشته راه و ساختمان

جناب مهندس ارش امیر امجدی- رشته راه و ساختمان

جناب مهندس اسلام امینی- رشته راه و ساختمان

جناب مهندس مسعود گورکانی- رشته راه و ساختمان

جناب مهندس مهدی هادی- رشته راه و ساختمان

جناب مهندس خلیل کوچکی- رشته راه و ساختمان

جناب مهندس محمد میلاد نوروزی- رشته راه و ساختمان

جناب مهندس محمد عزیزی-رشته راه و ساختمان

جناب مهندس اصغر رحمنی-رشته راه و ساختمان

سرکار خانم مهندس سمانه قوه چی-رشته راه و ساختمان

جناب مهندس علیجانی-رشته راه و ساختمان

جناب مهندس  علی سخایی- رشته امور ثبتی

جناب مهندس  پدرام احمدی- رشته امور ثبتی

جناب مهندس  قادر ایزدیان- رشته امور ثبتی

جناب مهندس  احسان منطقی- رشته امور ثبتی

جناب مهندس  حمید رضوی فر- رشته امور ثبتی

جناب مهندس  احسان محمدی- رشته امور ثبتی

جناب مهندس  محمد عبداللهی- رشته امور ثبتی

جناب مهندس  مهدی قانع- رشته امور ثبتی

جناب مهندس  ابراهیم پنجش- رشته امور ثبتی

جناب مهندس مصطفی خلیفه- رشته امور ثبتی

جناب مهندس محمد سلیمی کیا- رشته امور ثبتی

جناب مهندس  علی خسروی- رشته امور ثبتی

سرکار خانم مهندس  فاطمه سریان- رشته امور ثبتی

جناب مهندس  علی رضا ارمین فر- رشته امور ثبتی

جناب مهندس  غلامعباس پور محمودیان- رشته امور ثبتی

جناب مهندس  اسمائیل حائری- رشته امور ثبتی

جناب مهندس رضا پور ذکریا- رشته امور ثبتی

جناب مهندس هومن عطایی-رشته معماری داخلی و تزیینات

جناب مهندس مهدی مسعودی-رشته معماری داخلی و تزیینات

سرکار خانم فاطمه میسمی-رشته معماری داخلی و تزیینات

جناب مهندس محسن شهبازی-رشته معماری داخلی و تزیینات

سر کار خانم مهندس نفیسه یزدانی-رشته معماری داخلی و تزیینات

جناب مهندس مجتبی میکائیل زاده-رشته معماری داخلی و تزیینات

سر کار خانم مهندس فرزانه معتقدی-رشته معماری داخلی و تزیینات

جناب مهندس هادی پور علی-رشته معماری داخلی و تزیینات

سر کار خانم مهندس فتانه مجرد-رشته تاسیسات ساختمانی

جناب مهندس محمدعزیزی نیا-رشته تاسیسات ساختمانی

جناب مهندس نوید پیشگاهی-رشته تاسیسات ساختمانی

جناب مهندس سعید وحیدی-رشته تاسیسات ساختمانی

 

جهت مشاهده کارنامه ها به کانال موسسه اندیشه رسای شریف به آدرس arsharif@ مراجعه فرمایید.