اسامی پذیرفته شدگان موسسه اندیشه شریف در آزمون کارشناسی رسمی قوه قضائیه - سال1399

 

 

 

 

اسامی برخی از مجازشدگان آزمون کتبی کارشناسی رسمی قوه قضائیه سال 99

 

جناب مهندس کامران سالارکیا - رشته برق، ماشین و کارخانجات

جناب مهندس مهدی محمد تاش - رشته برق، ماشین و کارخانجات

جناب مهندس داوود عطاالهی- رشته برق، ماشین و کارخانجات

جناب مهندس مهران ترابی- رشته برق، ماشین و کارخانجات

جناب مهندس محمد علی رئیسی- رشته برق، ماشین و کارخانجات

جناب مهندس عباس نیکوکار- رشته برق، ماشین و کارخانجات

جناب مهندس علی رضا خسروانی- رشته برق، ماشین و کارخانجات

جناب مهندس یحیی رمضانی- رشته برق، ماشین و کارخانجات

جناب مهندس میثم صادقی - رشته برق، ماشین و کارخانجات

جناب مهندس هادی مرادی - رشته برق، ماشین و کارخانجات

جناب مهندس پرویز صادقی - رشته برق، ماشین و کارخانجات

جناب مهندس بهنام برجی خانی- رشته راه و ساختمان

جناب مهندس مهدی جعفریان- رشته راه و ساختمان

جناب مهندس محمد رودبارانی- رشته راه و ساختمان

جناب مهندس مهدی جاجرمی- رشته راه و ساختمان

جناب مهندس ارش امیر امجدی- رشته راه و ساختمان

جناب مهندس اسلام امینی- رشته راه و ساختمان

جناب مهندس مسعود گورکانی- رشته راه و ساختمان

جناب مهندس مهدی هادی- رشته راه و ساختمان

جناب مهندس خلیل کوچکی- رشته راه و ساختمان

جناب مهندس محمد میلاد نوروزی- رشته راه و ساختمان

جناب مهندس محمد عزیزی-رشته راه و ساختمان

جناب مهندس اصغر رحمنی-رشته راه و ساختمان

سرکار خانم مهندس سمانه قوه چی-رشته راه و ساختمان

جناب مهندس علیجانی-رشته راه و ساختمان

جناب مهندس  علی سخایی- رشته امور ثبتی

جناب مهندس  پدرام احمدی- رشته امور ثبتی

جناب مهندس  قادر ایزدیان- رشته امور ثبتی

جناب مهندس  احسان منطقی- رشته امور ثبتی

جناب مهندس  حمید رضوی فر- رشته امور ثبتی

جناب مهندس  احسان محمدی- رشته امور ثبتی

جناب مهندس  محمد عبداللهی- رشته امور ثبتی

جناب مهندس  مهدی قانع- رشته امور ثبتی

جناب مهندس  ابراهیم پنجش- رشته امور ثبتی

جناب مهندس مصطفی خلیفه- رشته امور ثبتی

جناب مهندس محمد سلیمی کیا- رشته امور ثبتی

جناب مهندس  علی خسروی- رشته امور ثبتی

سرکار خانم مهندس  فاطمه سریان- رشته امور ثبتی

جناب مهندس  علی رضا ارمین فر- رشته امور ثبتی

جناب مهندس  غلامعباس پور محمودیان- رشته امور ثبتی

جناب مهندس  اسمائیل حائری- رشته امور ثبتی

جناب مهندس رضا پور ذکریا- رشته امور ثبتی

جناب مهندس هومن عطایی-رشته معماری داخلی و تزیینات

جناب مهندس مهدی مسعودی-رشته معماری داخلی و تزیینات

سرکار خانم فاطمه میسمی-رشته معماری داخلی و تزیینات

جناب مهندس محسن شهبازی-رشته معماری داخلی و تزیینات

سر کار خانم مهندس نفیسه یزدانی-رشته معماری داخلی و تزیینات

جناب مهندس مجتبی میکائیل زاده-رشته معماری داخلی و تزیینات

سر کار خانم مهندس فرزانه معتقدی-رشته معماری داخلی و تزیینات

جناب مهندس هادی پور علی-رشته معماری داخلی و تزیینات

سر کار خانم مهندس فتانه مجرد-رشته تاسیسات ساختمانی

جناب مهندس محمدعزیزی نیا-رشته تاسیسات ساختمانی

جناب مهندس نوید پیشگاهی-رشته تاسیسات ساختمانی

جناب مهندس سعید وحیدی-رشته تاسیسات ساختمانی

 

اسامی  راه یافتگان به مصاحبه آزمون کارشناسی رسمی قوه قضائیه سال 99

جناب مهندس کامران سالارکیا - رشته برق، ماشین و کارخانجات

جناب مهندس مهدی محمد تاش - رشته برق، ماشین و کارخانجات

جناب مهندس داوود عطاالهی- رشته برق، ماشین و کارخانجات

جناب مهندس مهران ترابی- رشته برق، ماشین و کارخانجات

جناب مهندس محمد علی رئیسی- رشته برق، ماشین و کارخانجات

جناب مهندس عباس نیکوکار- رشته برق، ماشین و کارخانجات

جناب مهندس علی رضا خسروانی- رشته برق، ماشین و کارخانجات

جناب مهندس یحیی رمضانی- رشته برق، ماشین و کارخانجات

جناب مهندس میثم صادقی - رشته برق، ماشین و کارخانجات

جناب مهندس هادی مرادی - رشته برق، ماشین و کارخانجات

جناب مهندس پرویز صادقی - رشته برق، ماشین و کارخانجات

جناب مهندس بهنام برجی خانی- رشته راه و ساختمان

جناب مهندس مهدی جعفریان- رشته راه و ساختمان

جناب مهندس محمد رودبارانی- رشته راه و ساختمان

جناب مهندس مهدی جاجرمی- رشته راه و ساختمان

جناب مهندس ارش امیر امجدی- رشته راه و ساختمان

جناب مهندس اسلام امینی- رشته راه و ساختمان

جناب مهندس مسعود گورکانی- رشته راه و ساختمان

جناب مهندس مهدی هادی- رشته راه و ساختمان

جناب مهندس خلیل کوچکی- رشته راه و ساختمان

جناب مهندس محمد میلاد نوروزی- رشته راه و ساختمان

جناب مهندس محمد عزیزی-رشته راه و ساختمان

جناب مهندس اصغر رحمنی-رشته راه و ساختمان

سرکار خانم مهندس سمانه قوه چی-رشته راه و ساختمان

جناب مهندس علیجانی-رشته راه و ساختمان

جناب محسن پیوندی-رشته راه و ساختمان

جناب مهندس محمد هادی میر حسینی-رشته راه و ساختمان

جناب مهندس محمد حسن زاده-رشته راه و ساختمان

جناب مهندس امیر پناهیان-رشته راه و ساختمان

جناب مهندس شاهین شکیبا-رشته راه و ساختمان

جناب مهندس ابوالفضل رمضانی-رشته راه و ساختمان

جناب مهندس مسعود خلعت پور-رشته راه و ساختمان

جناب مهندس رضا بخشی پور-رشته راه و ساختمان

جناب مهندس محمد اسدی-رشته راه و ساختمان

جناب مهندس بابک کفایی-رشته راه و ساختمان

جناب مهندس علی رضا ارسته-رشته راه و ساختمان

جناب مهندس سهیل احمدی-رشته راه و ساختمان

جناب مهندس محمد ابراهیم رحمانی-رشته راه و ساختمان

جناب مهندس یحیی لجم اورک-رشته راه و ساختمان

جناب مهندس کاوه کامیاب مقدم-رشته راه و ساختمان

جناب مهندس علیجانی-رشته راه و ساختمان

جناب مهندس محمد رضا حسین زاده-رشته راه و ساختمان

جناب مهندس مانی زاهد-رشته راه و ساختمان

جناب مهندس ابوالفضل محمد خانی-رشته راه و ساختمان

جناب مهندس سید علی کسنوی-رشته راه و ساختمان

جناب مهندس محمد رضا یغموری-رشته راه و ساختمان

جناب مهندس کاوه حسنی-رشته راه و ساختمان

جناب مهندس علی راعی-رشته راه و ساختمان

جناب مهندس مهدی اقا یاری-رشته راه و ساختمان

جناب مهندس رضا بوجار نژاد-رشته راه و ساختمان

جناب مهندس زاهد ستاری-رشته راه و ساختمان

جناب مهندس بهنام ذوالفقاری-رشته راه و ساختمان

جناب مهندس محمد بنا زاده-رشته راه و ساختمان

جناب مهندس علی اکبر نورصالحی-رشته راه و ساختمان

سرکار خانم مهندس روناک حسینی-رشته راه و ساختمان

سرکار خانم مهندس تکتم الیاسی-رشته راه و ساختمان

سرکار خانم مهندس اسیه نعیمی-رشته راه و ساختمان

سرکار خانم مهندس هدی کهن-رشته راه و ساختمان

جناب مهندس  علی سخایی- رشته امور ثبتی

جناب مهندس  پدرام احمدی- رشته امور ثبتی

جناب مهندس  قادر ایزدیان- رشته امور ثبتی

جناب مهندس  احسان منطقی- رشته امور ثبتی

جناب مهندس  حمید رضوی فر- رشته امور ثبتی

جناب مهندس  احسان محمدی- رشته امور ثبتی

جناب مهندس  محمد عبداللهی- رشته امور ثبتی

جناب مهندس  مهدی قانع- رشته امور ثبتی

جناب مهندس  ابراهیم پنجش- رشته امور ثبتی

جناب مهندس مصطفی خلیفه- رشته امور ثبتی

جناب مهندس محمد سلیمی کیا- رشته امور ثبتی

جناب مهندس  علی خسروی- رشته امور ثبتی

سرکار خانم مهندس  فاطمه سریان- رشته امور ثبتی

جناب مهندس  علی رضا ارمین فر- رشته امور ثبتی

جناب مهندس  غلامعباس پور محمودیان- رشته امور ثبتی

جناب مهندس  اسمائیل حائری- رشته امور ثبتی

جناب مهندس رضا پور ذکریا- رشته امور ثبتی

سرکار خانم مهندس عارفه صادق زاده-رشته امور ثبتی

سرکار خانم مهندس طوبا شهدوستی-رشته امور ثبتی

سرکار خانم مهندس سعیده مدنی-رشته امور ثبتی

سرکار خانم مهندس مهشاد خوشجام-رشته امور ثبتی

سرکار خانم مهندس مینا محمد زاده-رشته امور ثبتی

سرکار خانم مهندس سهیلا محمد زاده-رشته امور ثبتی

سرکار خانم مهندس روشنک مرادی-رشته امور ثبتی

جناب مهندس مهدی لطیفی-رشته امور ثبتی

جناب مهندس محسن قتالی-رشته امور ثبتی

جناب مهندس محمد موسوی-رشته امور ثبتی

جناب مهندس محمد کریمی-رشته امور ثبتی

جناب مهندس دانا قادری-رشته امور ثبتی

جناب مهندس کامبیز جلیله وند-رشته امور ثبتی

جناب مهندس محمد پاردسویی-رشته امور ثبتی

جناب مهندس فرزاد مرادی-رشته امور ثبتی

جناب مهندس بهنام سلطانی-رشته امور ثبتی

جناب مهندس باقر اقا جانی پور-رشته امور ثبتی

جناب مهندس حمید رضا رحیمی-رشته امور ثبتی

جناب مهندس کامران اسمائیلی-رشته امور ثبتی

جناب مهندس حسام بافتی پور-رشته امور ثبتی

جناب مهندس محمد حسین ژرفا-رشته امور ثبتی

جناب مهندس ابوالفضل کاظمی-رشته امور ثبتی

جناب مهندس فرزاد بهزادنیا-رشته امور ثبتی

جناب مهندس محسن محمودیه-رشته امور ثبتی

جناب مهندس علی شاهرودی-رشته امور ثبتی

جناب مهندس علیرضا تمیزکار-رشته امور ثبتی

جناب مهندس علیرضا کاظمی-رشته امور ثبتی

جناب مهندس وحید تیموری-رشته امور ثبتی

جناب مهندس صادق نوروزی-رشته امور ثبتی

جناب مهندس ناصر دستوار-رشته امور ثبتی

جناب مهندس منوچهر شریفی-رشته امور ثبتی

جناب مهندس محسن ملکی-رشته امور ثبتی

جناب مهندس هومن عطایی-رشته معماری داخلی و تزیینات

جناب مهندس مهدی مسعودی-رشته معماری داخلی و تزیینات

سرکار خانم فاطمه میسمی-رشته معماری داخلی و تزیینات

جناب مهندس محسن شهبازی-رشته معماری داخلی و تزیینات

جناب مهندس محمد صالحی-رشته معماری داخلی و تزیینات

جناب مهندس علی ید امت-رشته معماری داخلی و تزیینات

 جناب مهندس ابراهیم شجاعی-رشته معماری داخلی و تزیینات 

جناب مهندس روزبه شفیعی زاده-رشته معماری داخلی و تزیینات

جناب مهندس محمد خادم-رشته معماری داخلی و تزیینات

جناب مهندس محمد استاد رحیمی-رشته معماری داخلی و تزیینات