اسامی پذیرفته شدگان موسسه اندیشه شریف در آزمون نظام مهندسی پایه 3 مهرماه 1402

اسامی برخی از پذیرفته شدگان موسسه اندیشه شریف در آزمون نظام مهندسی پایه

3 مهرماه 1402

 


 

پروین آسترکی امیرحسین نعمت الهی عماد کبودوند عادله محبی  مجید قربانزاده
ابوذر عبدالهی شیرین شاه وردی فاطمه صوفی احسان شکرزبان حمید رحمانی
مسعود دستجردی حجت اشرفی منصور اکبری میلاد قنایی رژوین خالدی 
میلاد همتی  مجتبی میرزایی مهران جهانیان  حسین جهاندار  احسان کسرایی
غزال حسین پناهی  آذین افشار زهرا مطلبی داوود هاشمی حاجی علی اکبر نیکو نهاد 
آیدین صادقیان پور  علی اکبر عرشی محمد جواد جعفری  یوسف جم پور  محمدرضانژادشادانلو
اکبر نوری