اسامی پذیرفته شدگان موسسه اندیشه شریف در آزمون نظام مهندسی پایه 3 شهریور1401

اسامی برخی از پذیرفته شدگان موسسه اندیشه شریف در آزمون نظام مهندسی پایه 3 شهریور 1401:

                                                                                                       

محسن چگینی ایلین مودب حسین حصیر چی کیارش کیوان تبار
ابوالفضل ملکی مهرداد محققی مهری احمدی رضا شیرالی
میترا افصحی سعید جعفری سعید پارسا روشن سهراب بساق
رسول شیری علی رضا پستا محمد امیری سهیلا شوندی
اصغر شیرزاد احسان شهرستانی احمد هاشمی حیدری محمد براتلو
عباس کمال زاده سعید زمانیان رضا عبدالکریمی حمیدرضا زینل لنگرودی
کیارش مولایی احمد امامی مرتضی یوسفی محمد امین صدیق پور
رضا ستایشی محمد عبدالحسینی امیر محمد خسروانی نیا حسن میرزایی
علیرضا علیدایی فرهشوشتر ماوندادی روح اله بناییان فرزانه امینی
زهرا بهادری علی امیدیان محمد رضا سلطانی سعید شربتی
محمود حسینی سروش گلفام عبدالعزیز عباسی غلی میر غضنفر
علی خسروی خلیل موسوی محمد اسد نژاد تارا جهانبخشی
افسانه ناصر ناهان سنگستانی نیلوفر امیری سعید اقاجانی
میثم رضایی علی خیرخواه حسین حسن زاده میثم خسروجردی
مریم جمالی محمد مردانی اسماعیل کاظمی نژاد حاتم صادق
امین دوستی بابک فاضل حسین منصوری محمد سخایی
ارام خور مهر پیمان گوهری حسین کیانی رایان ممبینی
جلیل شیر محمدی ستاره کریمی واحد سحر صفری سمیه صادقی
ارش کارگر هانیه فتح الهی جعفر یزدی رحیم قلاوندی
مجتبی صفری محمد خالقی محمد رضا ثبوتیان محمد علی جعفری
اصغر شیرزاد اعظم اصغریان فاطمه علیزاده زهره ایمانی
مینا جعفر زاده رزگار اسماعیل داوود عسگری ارزو لعل قشنگ
روح اله بناییان حسین حصیرچی علی حنفی میثم شیر دل
لیلا ید الهی سارا تواضعی محمد حمیدی عاطفه زرگری
عباسعلی اکبری فر معصومه نورانی بهنام نیرومند علی عرفانی
زینب حاتمی سیروان امین پور اذین باصری