اسامی مجازشدگان آزمون کارشناسی رسمی قوه قضائیه سال 96

ضمن عرض تبریک به مجازشدگان در آزمون کارشناسی رسمی قوه قضائیه سال 1396 و آرزوی موفقیت در مراحل بعدی این آزمون، اسامی برخی از پذیرفته شدگان به شرح زیر می باشد:

 

 

اسامی برخی از مجازشدگان آزمون کارشناسی رسمی قوه قضائیه سال 96

 

جناب مهندس شهریار حقیقی - رشته برق، ماشین و کارخانجات

جناب مهندس محمود شیرمحمدلو- رشته برق، ماشین و کاخانجات

جناب مهندس  مهدی ضیائی- رشته امور ثبتی

جناب مهندس بهروز جعفری- رشته امور ثبتی

 

جهت مشاهده کارنامه ها به کانال موسسه اندیشه رسای شریف به آدرس arsharif@ مراجعه فرمایید.