دوره های تخصصی -کاربردی مهندسی عمران

انتخاب عنوان طول دوره شهریه (تومان) شهریه(با تخفیف) روزها و ساعات برگزاری تاریخ برگزاری
آموزش جامع محاسبات ساختمان با استفاده از نرم افزار Safe & Etabs 90 عادی 1,800,000 کد A: يکشنبه و سه شنبه(21-17)
کد B: پنجشنبه(21-17) و جمعه(13-09)
متعاقبا اعلام خواهد شد
آموزش جامع محاسبات ساختمان با استفاده از نرم افزار Safe & Etabs 50 فشرده 850,000 کد A: شنبه و دوشنبه(21-17)
کد B: چهارشنبه(21-17)
متعاقبا اعلام خواهد شد
دوره آموزش نرم افزار SAP2000 50 850,000 کد A: شنبه و دوشنبه(21-17)
کد B: پنج شنبه (21-17) و جمعه(13-09)
متعاقبا اعلام خواهد شد
آموزش نرم افزار X-STEEL 40 750,000 کدA: شنبه و دوشنبه(21-17)
کد B: يکشنبه و سه شنبه(21-17)
متعاقبا اعلام خواهد شد
AUTO CAD 2D 30 390,000 کد A: دوشنبه و چهارشنبه(21-17)
کد B: پنجشنبه(21-17) و جمعه(13-09)
متعاقبا اعلام خواهد شد
AUTO CAD 3D 30 390,000 کد A: سه شنبه(21-17) متعاقبا اعلام خواهد شد
طراحی سازه های دریایی با SACS 30 420,000 کد A: يکشنبه و سه شنبه(21-17) متعاقبا اعلام خواهد شد
سمینار تعیین ضریب عکس العمل بستر پي ها جهت مقاصد طراحی 8 کد A: جمعه(16-08) -
سمینار تحلیل و طراحی دیوارهای برشی 8 کد A: جمعه(16-08) -
سمینار طراحی چشمه اتصال در سازه های بتنی مسلح 8 کد A: جمعه(16-08) -
سمینار تحلیل و طراحی سازه های فولادی به روش LRFD 8 کد A: جمعه(16-08) -
سمینار تحلیل و طراحی بادبندهای بدون محور 8 کد A: جمعه(16-08) -
تعمیر،مرمت و مقاوم سازی سازه های بتنی با الیاف پلیمری) FRP 8 کد A: جمعه(16-08) -
آموزش آنالیز دینامیکي سازه ها ویژه افراد مسلط به Safe & Etabs 20 340,000 کد A: شنبه و چهارشنبه(21-17)
کد B: پنجشنبه(21-17) و جمعه(13-09)
متعاقبا اعلام خواهد شد
آموزش طراحی اتصالات پیچي و جوشي سازه های فولادی ویژه افراد مسلط Safe&Etabs 20 340,000 کد B: یکشنبه و سه شنبه(21-17)
کد B: دوشنبه(21-17)
متعاقبا اعلام خواهد شد
دوره فشرده آنالیز غیر خطی سازه ها ویژه افراد مسلط به نرم افزار های Safe&Etabs 30 340,000 کد A: جمعه(16-08) متعاقبا اعلام خواهد شد
طراحی سوله های صنعتی 20 300,000 کد A: شنبه و دوشنبه(21-17)
کد B: پنجشنبه(21-17) و جمعه(13-09)
متعاقبا اعلام خواهد شد
بررسی تخصصی کنترل های محاسبات ساختمان 20 230,000 کد A: يکشنبه و سه شنبه(21-17)
کد B: پنجشنبه(21-17) و جمعه(13-09)
متعاقبا اعلام خواهد شد