ماجراجویی در معماری

سفری برای کشف شگفتی های معماری. معبدی که روح فرعون را ابدی کرده است. گورستانی که مرگ در آن تجربه ای جسمانی است.شهری که برای مردن به آنجا می روید. هرم هایی برای قربانی کردن انسان، سفری برای کشف بهشت بر روی زمین در یک بیابان زمستان زده روسیه، تجسم مسیحیه اورشلیمی نو و مراسم آفرینش هندو ها ، این سفری برای نشان دادن معماری رویاهایمان است . از شهرهایی که توانسته اند تمدن جدیدی را به تصویر بکشند . ساختمانهای باستانی که تجددگرایی خود را به نمایش می گذارند . رویاهای فرمانروایی های نهان و دنیاهای فراموش شده ، رویاهایی که به کابوس تبدیل می شوند .در سفری که می بینیم مردم چطور از معماری لذت می برند و امیدواریم از تماشای این مستند زیبا لذت ببرید.

جهت دیدن فیلم می توانید با شعبه ی مرکزی ما تماس گرفته و آن را تهیه فرمایید.

قیمت خرید نقدی : 20.000 تومان