مستند بی نظیر تجربیات ناخوشایند و اشتباهات مهندسی

درس گرفتن از تجربیات ناخوشایند و اشتباهات مهندسی آموزه های با ارزشی را در اختیار مهندسین کارآزموده و حرفه ای قرار خواهد داد. بدون شک همه ما دچار اشتباهاتی در زندگی می شویم اما اگر شما در مقام یک مدیر، برنامه ریز، طراح یا یک مهندس می باشید. کوچکترین لغزش و اشتباه ممکن است به نابودی سرمایه و جان مردم منجر شود. این برنامه بصورت موردی به بررسی برخی از مهمترین این فجایع مثل سقوط پل نیوانگلند، فاجعه در نیروگاه اتمی، نفوذ دریاچه به درون معدن نمک، زندانی شدن کارگران در تونلی در آلپ و... از شرح علل وقوع فاجعه گرفته تا راه های جلوگیری از وقوع حوادث مشابه می پردازد.

 

جهت دیدن فیلم می توانید با شعبه ی مرکزی ما تماس گرفته و آن را تهیه فرمایید.

قیمت خرید نقدی : 10.000 تومان