نیاز کشور به سازمان بازیافت بتن

نیاز کشور به سامانه بازیافت بتن

 

رییس انجمن بتن ایران با اشاره به اینکه سیستم بازیافت بتن در کشور وجود ندارد، گفت: این سیستم که سال ها در بسیاری از کشورهای جهان در حال انجام است ایجاد آن در کشور ضروری است . دکتر محسن تدین افزود: این در حالیست که 800 تا هزار سال طول می کشد تا بتن تجزیه شود که این امر آسیب زیست محیطی بالایی را به همراه دارد و کشور را دچار مشکل خواهد کرد. وی تصریح کرد: با این حال ساخت بتن های مرغوب، هزینه های گزافی را نیاز دارد که تعمیر و بازسازی سازه های آسیب دیده می تواند راه حل مناسبی برای این امر باشد. تدین عمر متوسط جداول بتنی ایران را تنها سه سال عنوان کرد و افزود: با آزمایش های انجام شده عمر متوسط بتن در ایران به پنج سال رسید، در حالیکه در سایر کشورها بین 15 تا 30 است. وی خرابی جداول بتنی را یکی از بزرگترین دغدغه های مهم کشور برشمرد و اظهار داشت: بیشتر این خرابی ها در مناطق گرمسیر مانند بوشهر است که مربوط به سن یا عمری است که بتن می تواند خدمت رسانی کند و تابع شرایط محیطی است. رییس انجمن بتن ایران در همین رابطه خاطرنشان کرد: خوردگی میلگردها از دیگر دغدغه های بتن ایران است که بیشتر در حاشیه جنوبی خلیج فارس بوده و بیشترین حجم اعتبارات کشور را در خود جای داده است. دکتر تدین ادامه داد: علاوه بر هزینه ها، موضوع حفظ محیط زیست، آلودگی هوا، خاک و آب و حفظ منابع طبیعی، ما را مجبور به بادوام تر ساختن بتن کرده است. وی افزود: عقل ایجاب می کند امروز بتنی تولید شود که بادوام بوده و عمری حدود 100 تا هزار سال در این بتن وجود داشته باشد، امری که در دهه 70 بیش از پیش مهم جلوه کرده است. عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینای همدان تصریح کرد: علاوه بر دوام، بشر بیش از 130 سال تجربه در خصوص مقاومت بتن دارد که امروزه این امر در ذهن ما نهادینه شده است. تدین با بیان اینکه امروز در برخی از شهرهای ما اندازه گیری مقاومت بتن انجام نمی شود، بیان داشت: در بخش خصوصی، سازمان های نظام مهندسی هنوز تنوانسته اند این امر را سازماندهی کنند و در ساخت و ساز خصوصی نیز رعایت نمی شود. وی همچنین به طبقه بندی ساز و کار دوام و آزمایش های آن اشاره کرد و گفت: در تمام مراکز تحقیقاتی، آزمایش های متعددی انجام شده که نتایج به زودی به دست نمی آید. تدین تشدید عامل خرابی و تهاجمی را یکی از روش های کوتاه کردن آزمایش دوام بتن برشمرد و افزود: عوامل مهاجم را نباید حادتر کرد، بلکه با کار کردن در یک حالت معمول، میزان خرابی ها را باید کاهش داد. وی آزمایش های نفوذپذیری، جمع شدگی، یخبندان، تبلور نمک، جذب آب، مقاومت الکتریکی، پتانسیل خوردگی، کربناسیون، سایش، عمق نفوذ آب و آزمایش دوام در برابر سولفات را از دیگر آزمایش های مرتبط با دوام و معیارهای ارزیابی کیفیت بتن از نظر دوام برشمرد. رییس انجمن بتن ایران خاطرنشان کرد: تمام این آزمایش ها نیاز به ملاک ها و معیارهایی دارد که بشر در تشخیص این معیارها دارای مشکل بوده و نیازمند تجربه های بلندمدت است. دکتر تدین ادامه داد: بشر امروز در زمینه مقاومت و طراحی سازه های بتنی یک فرد کامل است، اما در خصوص دوام بتن هنوز مانند یک طفل نوپا است، در حالیکه ایران هنوز نسبت به دوام بتن بی توجه بوده و گویی هنوز متولد نشده است. وی با تاکید بر اینکه ایران از نظر آیین نامه بتن عقب نیست اما از نظر اجرایی عقب تر از سایر کشورها است، تصریح کرد: در این راستا، باید ذهنیت جدیدی ایجاد کرد و به سمتی حرکت کنیم که در آیین نامه ها، دوام بتن نیز مشخص شود. تدین بر تقویت آزمایشگاه های بتن، توجه بیشتر بر دوام بتن در دانشگاه ها، انجام آزمایش های سریع، شناخت نیازهای کشور و فراهم کردن امکانات تاکید کرد و افزود: امروز آزمایشگاه های ما در حال تحلیل است و به صورت عددی و تئوری دنبال می شود، در حالیکه باید جایگاه خود را در دنیای علوم تکنولوژی داشته باشیم.