صدور پروانه مهندسی برای مهندسان

نائب رئیس سازمان نظام مهندسی کشور گفت: پروانه مهندسی تنها برای 45 درصد از مهندسان صادر شده است.

علی فرج زاده‌ها با بیا اینکه مهندسی ساختمان در کشور دارای 7 رشته است، گفت: عمران، معماری، شهرسازی، برقی، مکانیک، ترافیک و نقشه برداری از جمله رشته‌هایی است که سازندگان و مهندسان کشور با آن در ارتباط هستند. وی ادامه داد: 250 هزار مهند عضو سازمان نظام مهندسی کشور هستند که تنها 45 درصد از آنها دارای پروانه ساخت مهندسی هستند.
فرج زاده‌ها با بیان اینکه پروانه ساختمان‌ها دارای سه درجه است گفت: بسیاری از پروانه‌های ساختمان دارای یک تا سه هستند و بر اساس صلاحیت و بسته بندی می شوند.
نائب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ادامه تصریح کرد: در بخش طراحی و نظارت مهندسان در سراسر کشور و تمامی استان‌ها با صلاحیت هستند. فرج‌زاده‌ها در ادامه خاطر نشان کرد: مسئولیت کیفیت ساخت و سازها در ساختمان‌ها بر عهده سازمان استاندارد نظارت مهندسان ناظر است.