اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان

نایب رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت:این سازمان دارای 250 هزار عضو می باشد ولی متاسفانه ضعف اطلاع رسانی در میان این اعضا چشمگیر است.

علی فرج زاده ها در گردهمایی مدیران و کارشناسان روابط عمومی استان قزوین افزود: روابط عمومی سازمان های نظام مهندسی کشور در استان های مختلف، باید با اطلاع رسانی مناسب زمینه آشنایی هرچه بیشتر جامعه با قوانین ساخت و ساز و استانداردهای مربوط به ساختمان را فراهم کنند تا مردم این امور را از مجریان و ناظرین مطالبه کنند.
وی در این گردهمایی که جمعی از مسوولین روابط عمومی سازمان های نظام مهندسی استان های کشور نیز در آن حضور داشتند،افزود: اطلاع رسانی مناسب از قوانین ساخت و ساز بویژه مقررات ملی ساختمان یکی از وظایف مهم روابط عمومی ها در این سازمان به شمار می رود که باید به طور جدی تقویت شود.
نایب رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با تاکید بر اینکه روابط عمومی ها باید در خصوص قوانین و خط و مشی های مورد نظر به مهندسین عضو به شکل مناسب اطلاع رسانی کنند، گفت: باید در زمینه لزوم برخورداری از اخلاق مهندسی نیز به خوبی آگاهی بخشی کرد.
وی، آشنایی بهره برداران ساختمان با راهکارها و قوانین مربوط به بهینه سازی انرژی را از دیگر وظایف روابط عمومی سازمان های نظام مهندسی در بخش داخلی برشمرد.
فرج زاده در ادامه، ایجاد ارتباط تنگاتنگ و نزدیک با مردم و نظرسنجی افکار عمومی را از وظایف مهم روابط عمومی در همه حوزه ها یاد کرد و گفت: روابط عمومی ها باید در اتخاذ تصمیمات و سیاست ها مدیران را همراهی کنند.
وی در پایان با بیان اینکه روابط عمومی ها نباید منتظر بروز مشکلات باشند تا به خاطر آن اقدام به عذرخواهی مکرر که موجب نارضایتی و بی اعتمادی مردم می شود کنند، خاطر نشان کرد: محور کار روابط عمومی ها باید پیش بینی مسایل و مشکلات، ابتکار و خلاقیت و یافتن راه حل برای رفع آنها باشد.
در پایان این گردهمایی که به منظور گرامیداشت 27 اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی برگزار شد از مدیران روابط عمومی برتر سازمان های نظام مهندسی استان های کشور تجلیل شد.