کسب رتبه های برتر در آزمون نظام مهندسی توسط شرکت کنندگان دردوره های آمادگی آزمون موسسه

همانطور که مستحضرید موسسه اندیشه رسای شریف بعنوان  مبتکر وموفق ترین برگزارکننده دوره های آمادگی آزمون نظام مهندسی از سال 1379 تاکنون بیشترین آمار قبولی درسطح کشور رادر طول این مدت به خود اختصاص داده است  و همه ساله رتبه های برتر کشوری نیز ازشرکت کنندگان دردوره های آمادگی آزمون نظام مهندسی این مرکز بوده اند؛ در ادامه به ارایه اطلاعات مربوط به این افتخارات میپردازیم: 

نفرات برتر کشوری شرکت کننده در دوره های موسسه

1-مهدی نژاداشکذری      رتبه 1  رشته تاسیسات مکانیکی

2-شیرین مهرعلی          رتبه 5 رشته عمران محاسبات

3-مهدی خلجی قیداری     رتبه 2  رشته  تاسیسات برقی

لینک کارنامه نفرات برتر

اسامی وآمار قبولشدگان

کارنامه قبولشدگان