اسامی پذیرفته شدگان موسسه اندیشه شریف در آزمون نظام مهندسی پایه 3 آذر ماه 1392

ضمن تبریک به قبولشدگان موسسه ؛ به اطلاع میرساندمطابق سنوات گذشته بیشترین قبولی درآزمون نظام مهندسی آذرماه 1392 توسط شرکت کنندگان در دوره های آمادگی آزمون موسسه اندیشه رسای شریف بدست آمده است ؛ که درادامه اسامی وآمارقبولی به اطلاع خواهدرسید

ذاکر
رحمت پناه
حصامی
سوری
رئیسی زاده
اطیابی
جدکاره
میردامادی
احمدی نیری
میرانی
احمدی نیری
ربی
قاسم زاده
قره داغی
مردی
غیاثی
صفدری
دیالمه
ناصری پرگو
کریمی ابیازنی
حشمتی اسگویی
شاهرخی
عبدالهی ثابت نژاد
پاسلار
قاسمی
اعتدالی
عبدی
مقدسیان
اسدی
وظیفه
خلیل پور
اکبری سریزدی
زارع دار
یزدیان
مطاعی
صفرزاده
صحت
صدری
روان شناس
جهانگیر
رحمانی
احمدی
رضائی طرقی
محمدی فروزان
سلطان احمدی
برخورداری
رضایی نیارکی
گیلانی
کیومرثی
اسفندیاری
خنیابی
مدیر زارع
مهدوی
ستاری نژاد
خضابی
قنبری
رحمانی
مشایخی
سرکانی
ارجمندی
میرزایی
نصیری به
اصلانی زاده
عسگری
سلیمان اوغلی
افسری
مهین دوست
صنعتی دوست
نوری
طباطبایی زاده
نورانی
احمدی
مهری
رئوف پناه
کریمخانی
عربلو
فرد
شفیعی نژاد
نبیی
صادق
فرجی
مختاری موغاری
شریعت
قابلی
باقری
فتوحی
همتی
ایرانپاک
کلی وند
طاهری
صالحی
منفردی
محمدحسینی
آگل
مصطفی
علوی نیا
پیر پور
ممشخانی
کاظم زاده
توکلی مهرجردی
خانی جوی آبادی
امیر لو
قزاقی
زرینه پور
محمدنیا
موسوی
اسماعیل پور
بیگی
محمدیان
مشهدی بابایی
دباغی
افتخاری منش
عباسی
کلیجی
محضرنیا
کرمی نیا 
صدیقی
سهرابی منش
خوش گفتار ملیح
باجلان
شفیعی
شاکری
پورسرابی
نورالهی
دهقان فر
حیاتی
عباسی
یگانه
شیخ المشایخی
جعفری
بیگی
روحی
افتخاری منش
فلاح
اولادی
هارطون ویچ
سیاری
دباغی 
نیلقاز
اسماعیل پور
هوراندی
هاتفی
زرین پور
عباسی
محمدیان
چهرازی
رضازاده
بشیری
ساعدی
فتحی
کریم
موقر
طهامی
ضیاکام
فامیلی
مستی قلعه کلی
حاجی  میرزایی
محقق دولت آبادی
بهرامی کرمانی
مرادی
افتخاری
مرادی
فلاح
صفریان
تحویلی پور
طاهرنژاد
باقرپسند
باقری
زندیه
فرهومندی
هدایتی سرفرده
شکری
بنی عامریان
اشتری ماهینی