سرفصل دوره آمادگی آزمون دادگستری راه و ساختمان ، معماری و نقشه برداری

سرفصل دوره آمادگی آزمون دادگستری راه و ساختمان و نقشه برداری و معماری

 

دوره آمادگی آزمون کارشناس رسمی راه و ساختمان و نقشه برداری و معماری

 

 

ردیف

عنوان مبحث

 

1

مقاومت مصالح و تحلیل سازه ها

 

2

تکنولوژی بتن و نکات اجرایی سازه های بتنی

 

3

نکات محاسباتی در سازه های بتنی

 

4

جوش و اجرای سازه های جوشی

 

5

نکات اجرایی سازه های فولادی

 

6

نکات محاسباتی در سازه های فولادی

 

7

بارگذاری و آیین نامه 2800

 

8

ساختمان های بنایی

 

9

مکانیک خاک، پی سازی و گودبرداری

 

10

مصالح ساختمانی و کارهای عمومی ساختمان

 

11

ایمنی و حفاظت کار

 

12

روسازی

 

13

تآسیسات ساختمانی

 

14

قوانین و نکات کارشناسی

 

15

ضوابط معماری و شهرسازی

 

16

نقشه برداری