اطلاعیه شورای مالیاتی سازمان در خصوص دفتر درآمد و هزینه سال 94

 

اطلاعیه شورای مالیاتی سازمان در خصوص دفتر درآمد و هزینه سال 94

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند براساس آخرین مکاتبات فی مابین سازمان امور مالیاتی کشور و شورای مالیاتی سازمان نظام مهندسی ، مفاد دفتر درآمد و هزینه‌ی سال1394 تغییر ننموده است و مهلت ثبت و امضای آن در ادارات امور مالیاتی ذیربط برای استفاده در سال 1394 تا پایان سال جاری  می‌باشد.در ضمن تشکیل پرونده مالیاتی پیش از ثبت دفتر الزامی می باشد.


شورای مالیاتی سازمان