لیست مکان های اقامتی باقیمت مناسب برای شرکت در دوره های موسسه

شرکت کنندگان محترمی که در دوره های کوتاه مدت ثبت نام کرده اند و در خارج از تهران سکونت دارند، می توانند با استفاده از لینک های زیر جهت اقامت خود با مکان های اقامتی هماهنگ شوند.

هزینه اقامت درتهران برای هرشب برای هر نفرمتفاوت بوده و از پانزده هزار(15000 )تومان شروع می شود

انتخاب محل اقامت ارزان(کلیک کنید)

اقامت24 -هتل های تخفیف دار

ایران هتل آنلاین -هتل های تخفیف دار

هتل یار-هتل های تخفیف دار