لیست مکان های اقامتی برای شرکت در دوره های کوتاه مدت

شرکت کنندگان محترمی که در دوره های کوتاه مدت ثبت نام کرده اند و در خارج از تهران سکونت دارند، می توانند با استفاده از لینک های زیر جهت اقامت خود با مکان های اقامتی هماهنگ شوند.

اقامت24

ایران هتل آنلاین

هتل یار