تخلفات ساختمانی باید جرم محسوب شود

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی‌شهر تهران گفت: متاسفانه شهروندان ما انجام تخلفات ساختمانی را جرم تلقی نمی‌کنند؛ یعنی در فرهنگ ما ایرانی‌ها این تخلفات جرم به حساب نمی‌آید، لذا وزارت دادگستری باید در تعامل با مدیریت شهری به این مساله رسیدگی کند.

 

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی و به نقل از خبرنگار ایلنا، محمدسالاری؛ رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران در جلسه علنی شورای شهر تهران که با حضور مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری برگزار شد ، خطاب به وی اظهارداشت:در حال حاضر پرونده های ماده صد که یکی از جاهایی است که تعامل بین قوه قضاییه ، شهرداری تهران و دولت صورت می گیرد و کمتر از یک درصد از آرای آن مرتبط با تخلفات اضافه بنا، ساخت بنای غیرمجاز وتغییر کاربری می باشد هر هفته در حال صدور رای هستند و میزان آراء صادره آن بدلیل میزان بالای تخلفات ساخت و ساز در شهرتهران که دارای ارزش افزوده می باشد و جذابیت برای تخلف دارد بسیار گسترده است و علت اصلی آن اینست که متاسفانه شهروندان ما انجام تخلفات ساختمانی را جرم تلقی نمی کنند و اساسا در فرهنگ ما ایرانی ها تخلفات ساختمانی جرم به حساب نمی آید ، لذا در این زمینه وزارت دادگستری می بایست با تعامل با مدیریت شهری به این مساله رسیدگی کند.