شروع ثبت نام آزمون کارشناسی رسمی دادگستری سال 96

ثبت نام آزمون کارشناس رسمی دادگستری آغاز شد:

شروع از 18 دی ماه تا 8 یهمن ماه 1396

برای ثبت نام از طریق لینک زیر می توانید اقدام نمایید:

ثبت نام آزمون

 

 

دوره آموزشی

طول دوره

(ساعت)

شهریه دوره

(تومان)

تخفیف محل برگزاری روزها و ساعات برگزاری تاریخ برگزاری
دوره آمادگی آزمون کارشناسی رسمی راه و ساختمان و معماری 120 2.400.000 10% صادقیه شنبه و دوشنبه و چهارشنبه (22-17) 96/11/07
دوره آمادگی آزمون کارشناسی رسمی راه و ساختمان و معماری 120 2.400.000 10% سیدخندان چهارشنبه و پنج شنبه (22-17) و جمعه (14-09) 96/11/05
دوره آمادگی آزمون کارشناسی رسمی برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات 80 1.500.000 10% صادقیه پنج شنبه (22-17) و جمعه (14-09) 96/11/05
دوره آمادگی آزمون کارشناسی رسمی برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات 80 1.500.000 10% سیدخندان شنبه و دوشنبه (22-17) 96/11/09
دوره آمادگی آزمون کارشناسی رسمی امور ثبتی 70 1.100.000 10% صادقیه یکشنبه و سه شنبه (22-17) 96/11/08
دوره آمادگی آزمون کارشناسی رسمی امور ثبتی 70 1.100.000 10% سیدخندان پنج شنبه (22-17) و جمعه (14-09) 96/11/05
دوره آمادگی آزمون کارشناسی رسمی تاسیسات ساختمانی 65 1.200.000 10% صادقیه پنج شنبه (22-17) و جمعه (14-09) 96/11/05
دوره آمادگی آزمون کارشناس رسمی تاسیسات ساختمانی 65 1.200.000 10% سیدخندان شنبه و دوشنبه (22-17) 96/11/09