شروع ثبت نام آزمون کارشناسی رسمی دادگستری سال 98

ثبت نام آزمون کارشناس رسمی دادگستری آغاز شد:

شروع از 3 مهر ماه تا 13 مهر ماه 1398

 

دفترچه راهنمای ازمون کارشناس رسمی دادگستری سال 98

 

 

دوره آموزشی

طول دوره

(ساعت)

شهریه دوره

(تومان)

تخفیف محل برگزاری روزها و ساعات برگزاری تاریخ برگزاری
دوره آمادگی آزمون کارشناسی رسمی راه و ساختمان و معماری 120 2.400.000   صادقیه چهارشنبه و پنجشنبه(22-14)و جمعه(17-09) 98/07/17
دوره آمادگی آزمون کارشناسی رسمی راه و ساختمان و معماری 120 2.400.000   سیدخندان چهارشنبه و پنج شنبه (22-17) و جمعه (14-09) 98/07/17
دوره آمادگی آزمون کارشناسی رسمی برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات 80 1.500.000   صادقیه پنج شنبه (22-17) و جمعه (14-09) 96/07/18
دوره آمادگی آزمون کارشناسی رسمی برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات 80 1.500.000   سیدخندان شنبه و دوشنبه (22-17) 98/07/20
دوره آمادگی آزمون کارشناسی رسمی امور ثبتی 70 1.100.000   صادقیه یکشنبه و سه شنبه (22-17) 98/07/21
دوره آمادگی آزمون کارشناسی رسمی امور ثبتی 70 1.100.000   سیدخندان پنج شنبه (22-17) و جمعه (14-09) 98/07/18
دوره آمادگی آزمون کارشناسی رسمی تاسیسات ساختمانی 65 1.200.000   صادقیه پنج شنبه (22-17) و جمعه (14-09) 98/07/25
دوره آمادگی آزمون کارشناس رسمی تاسیسات ساختمانی 65 1.200.000   سیدخندان شنبه و دوشنبه (22-17) 98/07/20