مراحل ساخت سد کارون

سدهای کارون یکی از بزرگترین سدهای ایران است، که بر روی رودخانه کارون در جنوبغربی ایران احداث شده است. هدف از احداث سد و نیروگاه روی رودخانه کارون، تأمین بخشی از برق مورد نیاز کشور ایران و نیز کنترل سیلاب های مخرب است. دراین مستند شما از ابتدای ساخت سد 1 تا 3 کارون را مشاهده خواهید کرد.

 

جهت دیدن فیلم می توانید با شعبه ی مرکزی ما تماس گرفته و آن را تهیه فرمایید.

قیمت خرید نقدی : 5.000 تومان