تقویم دوره های آموزشی کارشناسی رسمی(ماده 187 قوه قضائیه) خرداد 99

jتقویم آموزشی دوره های آمادگی آزمون کارشناسی رسمی (ماده187 قوه قضائیه)

 نام دوره

طول دوره (ساعت)

روزها و ساعات تشکیل کلاس

تاریخ شروع

شهریه دوره

شهریه با تخفیف

دوره آمادگی آزمون کارشناسی رسمی قوه قضائیه راه و ساختمان

120

چهارشنبه و پنجشنبه (17-20) و جمعه (10-13)

27/01/98

3.100.000

2.480.000

دوره آمادگی آزمون کارشناسی رسمی قوه قضائیه برق ماشین کارخانجات

80

پنجشنبه (17-20) و جمعه (10-13)

28/01/98

1.950.000

1.560.000

دوره آمادگی آزمون کارشناسی رسمی قوه قضائیه تاسیسات ساختمانی

60

پنجشنبه (17-20) و جمعه (10-13)

28/01/98

1.600.000

1.280.000

دوره آمادگی آزمون کارشناسی رسمی قوه قضائیه امور ثبتی

40

چهارشنبه (17-20)

27/01/98

1.200.000

960.000

دوره آمادگی آزمون کارشناسی رسمی قوه قضائیه نقشه برداری

50

 پنجشنبه (17-20) و جمعه (10-13)

28/01/98

1.300.000

1.040.000

دوره آمادگی آزمون کارشناسی رسمی قوه قضائیه معماری داخلی

40

پنجشنبه (17-20)

28/01/98

1.200.000

960.000