تقویم آموزشی دوره های آنلاین آمادگی آزمون کارشناسی رسمی -اذر 1400

انتخاب عنوان طول دوره شهریه (تومان) شهریه(با تخفیف) روزها و ساعات برگزاری تاریخ برگزاری
دوره آمادگی آزمون کارشناسی رسمی قوه قضائیه راه و ساختمان 126 4,300,000 شنبه (22-17)و چهارشنبه(22-16) 1400/09/06
دوره آمادگی آزمون کارشناسی رسمی قوه قضائیه برق,ماشین و تاسیسات کارخانجات 92 3,900,000 شنبه و دوشنبه و چهارشنبه (22-17) 1400/10/01
دوره آمادگی آزمون کارشناسی رسمی قوه قضائیه تأسیسات ساختمانی 62 2,500,000 دوشنبه و چهارشنبه (22-17) 1400/10/01
دوره آمادگی آزمون کارشناسی رسمی قوه قضائیه حسابداری 33 1,500,000 یکشنبه و چهار شنبه(20-17) 1400/10/05
دوره آمادگی آزمون کارشناسی رسمی قوه قضائیه امور ثبتی 50 2,900,000 متعاقبا اعلام خواهد شد 1400/09/23
دوره آمادگی آزمون کارشناسی رسمی قوه قضائیه نقشه برداری 40 1,600,000 یکشنبه(22:30-18) 1400/09/28