تقویم آموزشی دوره های آنلاین آمادگی آزمون کارشناسی رسمی -تیر 1400

انتخاب عنوان طول دوره شهریه (تومان) شهریه(با تخفیف) روزها و ساعات برگزاری تاریخ برگزاری
دوره آمادگی آزمون کارشناسی رسمی قوه قضائیه راه و ساختمان 122 4,900,000 3,920,000 چهارشنبه و پنجشنبه (22-17) و جمعه ها (14-09)+چند جلسه جبرانی 2 شنبه ها 1400/05/04
دوره آمادگی آزمون کارشناسی رسمی قوه قضائیه برق,ماشین و تاسیسات کارخانجات 97 3,900,000 3,120,000 چهارشنبه (22-18) و پنجشنبه (22-17) و جمعه ها (13-08) 1400/05/06
دوره آمادگی آزمون کارشناسی رسمی قوه قضائیه تأسیسات ساختمانی 62 2,500,000 2,000,000 چهارشنبه (22-18) و جمعه ها (13-08) 1400/05/06
دوره آمادگی آزمون کارشناسی رسمی قوه قضائیه حسابداری 55 1,500,000 1,200,000 یکشنبه و سه شنبه و پنجشنبه(20-17) 1400/05/12