سرفصل دوره های آمادگی آزمون پایه 3

 

 

رشته عمران

عمران محاسبات

150 ساعت

تدریس کلیه مباحث آزمون مطابق با آخرین ویرایش شامل:

 • بارگذاری (مبحث 6) - ویرایش 1392
 • خاک و پی (مبحث 7) - ویرایش 1392
 • بنایی (مبحث 8) - ویرایش 1392
 • بتن (مبحث 9) - ويرايش چهارم، چاپ دوم به بعد1392
 • فولاد (مبحث 10) - ویرایش 1392
 • آیین نامه زلزله (استاندارد 2800) - ویرایش چهارم
 • تحلیل سازه

تدریس توسط اساتید مجرب و با تجربه از لحاظ علمی و اجرایی

 • دکتر اره پناهی
 • دکتر افراسیابی
 • دکتر مرتضوی
 • دکتر مهدیزاده

ویژگی های دوره آموزشی موسسه اندیشه رسای شریف:

 • بالاترین کیفیت آموزشی
 • ارائه جزوات بصورت کاملا رایگان
 • استفاده از شیوه های نوین آموزشی
 • استفاده از فضا و امکانات مناسب آموزشی
 • امکان ثبت نام به صورت حضوری و غیر حضوری
 • دارای نفرات برتر کشوری در آزمون های نظام مهندسی

عمران نظارت

95 ساعت

تدریس کلیه مباحث آزمون مطابق با آخرین ویرایش شامل:

 • مصالح ساختمانی (مبحث 5) - ویرایش 1396
 • بارگذاری (مبحث 6) - ویرایش 1392
 • خاک و پی (مبحث 7) - ویرایش 1392
 • بنایی (مبحث 8) - ویرایش 1392
 • بتن (مبحث 9) - ويرايش چهارم، چاپ دوم به بعد1392
 • فولاد (مبحث 10) - ویرایش 1392
 • طرح و اجرای صنعتی ساختمان (مبحث 11) - ویرایش 1392
 • ایمنی و حفاظت کاردر حین اجرا (مبحث 12)- ویرایش 1392
 • پدافند غیرعامل (مبحث 21) - ویرایش 1395
 • مراقبت و نگهداری از ساختمان (مبحث 22) - ویرایش 1392
 • آیین نامه زلزله (استاندارد 2800) - ویرایش چهارم
 • راهنمای جوش - ویرایش 1390

تدریس توسط اساتید مجرب و با تجربه از لحاظ علمی و اجرایی

 • دکتر حقگو
 • دکتر افراسیابی
 • دکتر مرتضوی
 • دکتر مهدیزاده
 • مهندس لالانی
 • مهندس میرزایی
 • مهندس عراقی

ویژگی های دوره آموزشی موسسه اندیشه رسای شریف:

 • بالاترین کیفیت آموزشی
 • ارائه جزوات بصورت کاملا رایگان
 • استفاده از شیوه های نوین آموزشی
 • استفاده از فضا و امکانات مناسب آموزشی
 • امکان ثبت نام به صورت حضوری و غیر حضوری
 • دارای نفرات برتر کشوری در آزمون های نظام مهندسی

عمران اجرا

(دوره تکمیلی نظارت)

25 ساعت

تدریس مباحث غیر مشترک با نظارت شامل:

 • حفاظت ساختمانها در مقابل حریق (مبحث 3) - ویرایش 1395
 • طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها(مبحث13)-ویرایش 1395
 • تاسیسات مکانیکی(مبحث14)-ویرایش1396
 • تاسیسات بهداشتی(مبحث16)-ویرایش 1396
 • لوله کشی گاز طبیعی(مبحث 17)-ویرایش 1389
 • عایق بندی و تنظیم صدا(مبحث18)-ویرایش 1396
 • صرفه جویی در مصرف انرژی(مبحث19)-ویرایش 1389
 • علائم و تابلوها (مبحث 20) - ویرایش 1396
 • قوانین
 • ماشین الات ساختمانی

تدریس توسط اساتید مجرب و با تجربه از لحاظ علمی و اجرایی

 • مهندس لالانی
 • مهندس عراقی

ویژگی های دوره آموزشی موسسه اندیشه رسای شریف:

 • بالاترین کیفیت آموزشی
 • ارائه جزوات بصورت کاملا رایگان
 • استفاده از شیوه های نوین آموزشی
 • استفاده از فضا و امکانات مناسب آموزشی
 • امکان ثبت نام به صورت حضوری و غیر حضوری
 • دارای نفرات برتر کشوری در آزمون های نظام مهندسی
رشته معماری

معماری طراحی

40 ساعت

تدریس کلیه مباحث آزمون مطابق با آخرین ویرایش شامل:

 • آشنایی با آزمون طراحی و مدیریت زمان
 • شناخت و تحلیل ضوابط و قوانین مقررات ملی مطابق آخرین ویرایش/مباحث 3 و 4 و 15 و نشریه 246 معلولین
 • تحلیل و حل آزمونهای دوره های گذشته طراحی معماری
 • بررسی و تحلیل زمینهای  شیبدار و خاص
 • تمرینهای مرحله ای و گام به گام در طول دوره
 • تحلیل و بررسی نکات سازه ای مرتبط با آزمون طراحی به صورت 3 بعدی و فیلم
 • روشهای ارائه آزمون
 • برگزاری آزمونهای آزمایشی و کروکسیون جمعی بعد از اتمام دوره به صورت مجازی

تدریس توسط اساتید مجرب و با تجربه از لحاظ علمی و اجرایی

 • مهندی وحیدی
 • مهندس قربانژاد

ویژگی های دوره آموزشی موسسه اندیشه رسای شریف:

 • بالاترین کیفیت آموزشی
 • ارائه جزوات بصورت کاملا رایگان
 • استفاده از شیوه های نوین آموزشی
 • استفاده از فضا و امکانات مناسب آموزشی
 • امکان ثبت نام به صورت حضوری و غیر حضوری
 • دارای نفرات برتر کشوری در آزمون های نظام مهندسی

معماری نظارت

70 ساعت

تدریس کلیه مباحث آزمون مطابق با آخرین ویرایش شامل:

 • قانون نظام مهندسی 
 • نظامات اداری ( مبحث 2) - ویرایش1384
 • حفاظت ساختمانها در مقابل حریق (مبحث 3) - ویرایش 1395
 • الزامات عمومی ساختمان (مبحث 4) - ویرایش 1396
 • مصالح ساختمانی (مبحث 5) - ویرایش 1396
 • خاک و پی (مبحث 7) - ویرایش 1392
 • بنایی (مبحث 8) - ویرایش 1392
 • بتن (مبحث 9) - ويرايش چهارم، چاپ دوم به بعد1392
 • فولاد (مبحث 10) - ویرایش 1392
 • طرح و اجرای صنعتی ساختمان (مبحث 11) - ویرایش 1392
 • ایمنی و حفاظت کاردر حین اجرا (مبحث 12)- ویرایش 1392
 • تاسیسات برقی (مبحث 13) - ویرایش 1395
 • تاسیسات مکانیکی (مبحث 14) - ویرایش 1396
 • آسانسورها و پلکان برقی (مبحث 15) - ویرایش 1392
 • تاسیسات بهداشتی (مبحث 16) - ویرایش 1396
 • لوله کشی گاز طبیعی (مبحث 17) - ویرایش 1389
 • عایق بندی و تنظیم صدا (مبحث 18) - ویرایش1396
 • صرفه جویی در مصرف انرژی (مبحث 19) - ویرایش 1389
 • علائم و تابلوها (مبحث 20) - ویرایش 1396
 • پدافند غیرعامل (مبحث 21) - ویرایش 1395
 • مراقبت و نگهداری از ساختمان (مبحث 22) - ویرایش 1392
 • راهنمای جوش - ویرایش1390

تدریس توسط اساتید مجرب و با تجربه از لحاظ علمی و اجرایی

 • مهندس قربانژاد
 • مهندس لالانی
 • مهندس عراقی

ویژگی های دوره آموزشی موسسه اندیشه رسای شریف:

 • بالاترین کیفیت آموزشی
 • ارائه جزوات بصورت کاملا رایگان
 • استفاده از شیوه های نوین آموزشی
 • استفاده از فضا و امکانات مناسب آموزشی
 • امکان ثبت نام به صورت حضوری و غیر حضوری
 • دارای نفرات برتر کشوری در آزمون های نظام مهندسی

معماری اجرا

(دوره تکمیلی نظارت)

25 ساعت

تدریس مباحث غیر مشترک با نظارت شامل:

 • طرح و اجرای ساختمان های فولادی(مبحث10)-ویرایش 1392
 • راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی-ویرایش 1390
 • گود برداری و سازه های نگهبان
 • مقررات،قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با مسئولیت مجری
 • قوانین صنعت بیمه و مالیات
 • قانون کار
 • ماشین الات ساختمانی
 • قرار داد ها و شرایط عمومی و خصوصی انها
 • مرور و نکات مباحث مهم ازمون

تدریس توسط اساتید مجرب و با تجربه از لحاظ علمی و اجرایی

 • مهندس لالانی
 • مهندس عراقی

ویژگی های دوره آموزشی موسسه اندیشه رسای شریف:

 • بالاترین کیفیت آموزشی
 • ارائه جزوات بصورت کاملا رایگان
 • استفاده از شیوه های نوین آموزشی
 • استفاده از فضا و امکانات مناسب آموزشی
 • امکان ثبت نام به صورت حضوری و غیر حضوری
 • دارای نفرات برتر کشوری در آزمون های نظام مهندسی
رشته برق

نظارت 45 ساعت

+

طراحی 25 ساعت

تدریس کلیه مباحث آزمون مطابق با آخرین ویرایش شامل:
 • منابع نیرو عادی و اضطراری شامل ترانسفورماتورها، دیزل ژنراتور ها و منابع تغذیه ایمنی شامل باطری ها و یو پی اس ها
 • تعرفه های برق، دیماند و انشعابات برق و ضرایب همزمانی
 • سیستم های توزیع و جبرانسازی توان راکتیو با خازن گذاری
 • کابل و سیم ها، محاسبات کابل و افت ولتاژ، حریم های خطوط قوانین کابل کشی و سیم کشی
 • تابلوها، کنترل و حفاظت، کلیدهای فشار ضعیف ، تنظیم جریانی کلید ها و هماهنگی جریانی کلیدها
 • سسیتم های جریان ضعیف شامل: آنتن مرکزی، صوتی، اعلام حریق، تلفن، شبکه کامپیوتری
 • روشنایی و محاسبات روشنایی و روشنایی محل های خاص
 • آسانسورها و پلکان برقی
 • نکات عالیه نظارت و مروری بر مباحث ۲، ۳، ۱۲، ۱۹، ۲۱

تدریس توسط اساتید مجرب و با تجربه از لحاظ علمی و اجرایی

 • دکتر عرب صادق

ویژگی های دوره آموزشی موسسه اندیشه رسای شریف:

 • بالاترین کیفیت آموزشی
 • ارائه جزوات بصورت کاملا رایگان
 • استفاده از شیوه های نوین آموزشی
 • استفاده از فضا و امکانات مناسب آموزشی
 • امکان ثبت نام به صورت حضوری و غیر حضوری
 • دارای نفرات برتر کشوری در آزمون های نظام مهندسی
رشته مکانیک

نظارت 40 ساعت

+

طراحی 30 ساعت
تدریس کلیه مباحث آزمون مطابق با آخرین ویرایش شامل:
 • مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی)
 • مبحث شانزدهم (تأسیسات بهداشتی)
 • مبحث هفدهم (لوله کشی گاز طبیعی)
 • نشریه 128 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 • سایکرومتریک
 • چیلرها و محاسبات مربوط به آن
 • هواساز و محاسبات مربوط به آن
 • پمپ ها و محاسبات مربوط به آن
 • NPSH
 • نکات مربوط به استخر و محاسبات آن
 • نکات و ماسبات مربوط به موتورخانه
 • برج خنک کننده و محاسبات مربوط به آن
 • ایرواشر و محاسبات مربوط به آن
 • فن ها و محاسبات مربوط به آن
 • محاسبات لوله کشی
 • محاسبات سیستم های توزیع
 • انتقال حرارت و ترمودینامیک
 • سختی گیر و محاسبات آن
 • محاسبات سرانگشتی تأسیسات و تهویه مطبوع
 • نکات نصب، عملکرد و تشریح تجهیزات و سیستم ها
 • شیرهای کنترل

تدریس توسط اساتید مجرب و با تجربه از لحاظ علمی و اجرایی

 • مهندس هادیزاده
 • مهندس یوسفی
 • دکتر بغوزیان

ویژگی های دوره آموزشی موسسه اندیشه رسای شریف:

 • بالاترین کیفیت آموزشی
 • ارائه جزوات بصورت کاملا رایگان
 • استفاده از شیوه های نوین آموزشی
 • استفاده از فضا و امکانات مناسب آموزشی
 • امکان ثبت نام به صورت حضوری و غیر حضوری
 • دارای نفرات برتر کشوری در آزمون های نظام مهندسی
رشته نقشه برداری

نقشه برداری

70 ساعت

تدریس کلیه مباحث آزمون مطابق با آخرین ویرایش شامل:
 • کلیات نقشه برداری
 • زاویه یابی
 • تراز یابی
 • ژیزمان و پیمایش
 • تئوری خطاها
 • قوس ها و روش های تعیین احجام
 • تقاطع و ترفیع
 • فتوگرامتری 1 و 2
 • ژئودزی

تدریس توسط اساتید مجرب و با تجربه از لحاظ علمی و اجرایی

 • دکتر هاشمی

ویژگی های دوره آموزشی موسسه اندیشه رسای شریف:

 • بالاترین کیفیت آموزشی
 • ارائه جزوات بصورت کاملا رایگان
 • استفاده از شیوه های نوین آموزشی
 • استفاده از فضا و امکانات مناسب آموزشی
 • امکان ثبت نام به صورت حضوری و غیر حضوری
 • دارای نفرات برتر کشوری در آزمون های نظام مهندسی