سرفصل دوره آمادگی آزمون کارشناس رسمی برق,ماشین و تاسیسات کارخانجات

دوره آمادگی آزمون کارشناس رسمی برق,ماشین و تاسیسات کارخانجات

 

ردیف

عنوان مبحث

 

1

مبانی برق

 

2

سیستم های نیرو و ارتینگ

 

3

تراسفورماتور و پست

 

4

سیستم های توزیع و خازن گذاری

 

5

کابل و هادی های خط و محاسبات

 

6

تابلو ها، حفاظت و کنترل

 

7

سیستم های جریان ضعیف

 

8

روشنایی

 

9

موتور های القایی سه فاز و تکفاز و راه اندازی

 

10

ژنراتورهای سنکرون

 

11

ماشین های یونیورسال

 

12

مهندسی صنایع

 

13

متالورژی

 

14

نساجی

 

15

ایمنی صنعتی

 

16

هیدرولیک و پنوماتیک

 

17

توان ماشینکاری

 

18

روشهای تولید

 

19

انواع روشهای ماشینکاری

 

20

سی ان سی

 

21

لاستیک و تایر

 

22

تستهای مخرب و غیر مخرب

23

استهلاک ماشین آلات

24

معرفی برخی فرآیندهای تولید

25

معرفی برخی ماشین آلات صنعتی

26

موتورخانهتبرید) چیلر(

27

طراحیموتورخانهآبگرم

28

طراحیموتورخانهبخار

 

29

طراحیوانتخابهوارسانها

 

30

طراحیموتورخانهمرکزی) آبگرم(

 

31

طراحیوانتخابپمپها

 

32

طراحیومحاسبهسیستمهایلولهکشیگرمایشوسرمایش

 

33

طراحیوانتخابشیرها

 

34

طراحیموتورخانهبخار

 

35

طراحیوانتخابهوارسانهاوطراحیکانال

 

36

طراحیموتورخانهسرمایش) چیلر(

 

37

سایکرومتریک

 

38

ویژگیهایآبسردوگرممصرفی

 

39

طراحیشبکهآبسردوگرممصرفی

 

40

طراحیشبکهلولهکشیفاضلاب،هواکشفاضلاب،آبباران