افزایش 28 درصدی صادرات برق ایران

افزایش 28 درصدی صادرات برق ایران

صادرات برق ایران به کشورهای همسایه از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 28 درصد در مقایسه با زمان مشابه پارسال افزایش یافت.
به گزارش پایگاه خبری وزارت نیرو، جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از هفت هزار و 5/967 گیگاوات ساعت برق به کشورهای همسایه صادر کرده است که این میزان 55/28 درصد در مقایسه با زمان مشابه پارسال افزایش نشان می دهد.
ایران در مدت مشابه سال گذشته شش هزار و 9/197 گیگاوات ساعت برق به کشورهای همسایه صادر کرده بود.
با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، مصرف برق در کشور کاهش یافته و این امر زمینه مناسبی را برای افزایش صادرات برق به کشورهای همسایه فراهم کرده است.
جمهوری اسلامی ایران با کشورهای ارمنستان، پاکستان، ترکمنستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان، نخجوان، عراق و افغانستان انرژی مبادله می کند.